Houd Barneveld bereikbaar

Kruispunt Harselaar
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 26 april 2023 om 20:25

Houd Barneveld bereikbaar

Raadsbijdrage bij bereikbaarheidsagenda regio Foodvalley

Barneveld heeft een Hoofdlijnennotitie opgesteld waarin duidelijk een koppeling is gemaakt tussen de opgave wat wonen, werken en bereikbaarheid betreft. Daarom is het belangrijk dat bij de uitvoering van deze opgaven samen oplopen en daarom speelt deze bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley een belangrijke rol in het lobbyen richting provincie en het Rijk. We moeten hierin de kracht van de regio benutten om te voorkomen dat Barneveld echt onbereikbaar wordt.

In deze bereikbaarheidsagenda worden ambitieuze doelen gesteld o.a. openbaarvervoer, fietsnetwerk en elektrisch rijden waar de ChristenUnie achter staat. Bij een drietal punten willen we even stilstaan.

  • Knooppunt A1/A30

Dit knooppunt staat op de 4 plek van de file top 10 en moet hardnodig aangepakt worden. De toezegging was er maar de minister Harbers heeft de renovatie uitgesteld met 7 tot 10 jaar. Dit is onbegrijpelijk en gezien de groei van Regio Foodvallley en Barneveld en het probleem zal alleen maar groter worden. De ChristenUnie heeft daarom ook het motie van Lokaal Belang ondertekend om de lobby richting Den Haag stevig in te zetten om knooppunt A1/A30 zo snel mogelijk aan te pakken.

  • Betaalbaarheid openbaar vervoer kleine kernen.

Het openbaar vervoer staat onder druk. De prijzen stijgen en onrendabele lijnen worden geschrapt. Dat zijn weer twee redenen dat mensen toch de auto maar pakken. Het openbaar vervoer moet goedkoper worden en de reistijden vanuit de kleine kernen acceptabel. We onderteken het amendement van Lokaal Belang om hiervoor te lobbyen richting de provincie.

Ook de jarenlange wens voor een station in Stroe blijft nog op het verlanglijstje staan. Dit zou de bereikbaarheid van Apeldoorn sterk verbeteren. Maar de bereikbaarheid van Arnhem vooral vanuit Kootwijkerbroek, wat nu via Barneveld moet sneller en beter worden.

  • Oostelijke rondweg en extra op/afrit A1

Wat ons betreft moet de oostelijke rondweg zo snel mogelijk aangepakt worden. Deze rondweg is belangrijk voor de ontlasting van het dorp Barneveld maar is ook een goede ontsluiting voor Kootwijkerbroek. Maar ook een een extra extra op/afrit A1 bij de Garderbroekerweg blijft op ons verlanglijstje zijn. 

Deel dit bericht

Labels: , , , ,