Een duurzame aanpak tegen alcohol, drugs en lachgas

Joint, wiet.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 26 april 2023 om 20:56

Een duurzame aanpak tegen alcohol, drugs en lachgas

Raadsbijdrage bij Integrale aanpak middelengebruik

Voor ons ligt een lang gekoesterde wens; namelijk een duurzame en integrale aanpak van middelengebruik. En dat is nodig. Te vaak is overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik een verslavend en daarmee vernietigend onderdeel van het leven van inwoners van ons. Regelmatig is dit ook een uiting van grotere/andere problematiek; zoals psychische problematiek, eenzaamheid of huiselijk geweld. 

In onze gemeente raken ook veel jongeren op een jonge leeftijd in contact met deze problematiek. Alcohol, drugs en lachgas. Het voorstel dat voorligt ambieert om dit duurzaam aan te pakken. Het stimuleert het creëren van een positieve omgeving voor jongeren; zodat ze veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Overzees heet dit het IJslands model; het werkte daar. Net als omliggende gemeentes inmiddels positieve ervaringen zijn. De verbinding met het werkprogramma jeugd zien we als zeer kansrijk. Dit is een prachtig voorbeeld van opgavegericht werken! 
 
In de commissie hebben we ook de vraag gesteld of de huidige handhaving in het verkeer blijft doorgaan. Het afgelopen jaar had een record aantal procesverbalen op gebied van alcoholgebruik. Daar kon de wethouder geen antwoord op geven. De wethouder gaf ook aan dat het onderliggend plan echt een preventief beleidskader vormt en daarom deze repressieve activiteit geen onderdeel is van het plan. We snappen dat, maar vragen wel de toezegging aan de portefeuillehouder om actieve handhaving op middelengebruik in het verkeer als belangrijke prioriteit in de verkeershandhaving op te nemen in het integraal veiligheidsplan. Kan de portefeuillehouder dit toezeggen? Juist door langdurig en regelmatig te controleren, verwachten wij dat ook dit een positiever effect kan hebben in een positieve omgeving voor jongeren om op te groeien.

Deel dit bericht

Labels: , , ,