Winterfonds beschikbaar voor verenigingen, dorpshuizen, culturele instellingen, ondernemers en kerken

Incasso-industrie
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 20 april 2023 om 18:11

Winterfonds beschikbaar voor verenigingen, dorpshuizen, culturele instellingen, ondernemers en kerken

Persbericht n.a.v. schriftelijke vragen

ChristenUnie Barneveld heeft het college vragen gesteld over het Gelders Winterfonds. Er is nu inmiddels geld beschikbaar en aanvragen kunnen gedaan worden als er financiële nood is geweest door de gestegen energiekosten. Lees in onderstaand artikel meer over het winterfonds en hoe je ervoor in aanmerking kan komen.

Met het openstellen van het zogeheten Gelderse Winterfonds, hoopt de gemeente Barneveld inzicht te krijgen in de financiële nood bij onder meer verenigingen, dorpshuizen en culturele organisaties. ,,We hopen dan ook beeld te krijgen van eventuele problemen in de toekomst.’’

Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. Begin dit jaar werd al bekend dat de gemeente een bedrag van ongeveer 290.000 euro te verdelen heeft uit dit provinciale fonds. Dat geld is bedoeld voor verenigingen, besturen en MKB’ers die plots te maken kregen met onverwachte stijgingen in de de energiekosten en daardoor in financiële nood zouden terechtkomen.

Inmiddels is duidelijk dat die energiekosten vooral problemen op kunnen leveren bij (sport)verenigingen, dorps- en buurthuizen en culturele organisaties, meldt het college nu in antwoord op eerder gestelde vragen van de fractie van de ChristenUnie. ,,Over financiële nood binnen het midden- en kleinbedrijf hebben we vooralsnog weinig tot geen geluiden gehoord van bedrijven die in nood verkeren door de onverwachte kostenstijging. Er hebben zich ook geen ondernemers bij ons gemeld.’’ Problemen zitten er in die hoek momenteel veel meer door het niet in kunnen vullen van nog openstaande vacatures. Desalniettemin opent de gemeente wel een hulploket voor MKB-ers. ,,Omdat we wel degelijk signalen ‘over’ ondernemers in het algemeen hebben ontvangen over hoge energiekosten, maar niet ‘van’ ondernemers zelf.’’ 

De komende tijd zullen de aanvragen voor het winterfonds binnenkomen bij de gemeente. De ChristenUnie wilde weten hoe Barneveld er voor zorgt dat het geld ook daadwerkelijk terecht komt bij diegenen die het écht nodig hebben. Wat dat betreft wil de gemeente bij aanvragen verschillende energienota’s over een langere periode inzien. ,,Aan de hand daarvan kunnen we vervolgens een inschatting maken bij welke verenigingen, kerken en buurthuizen de energiekosten hard zijn gestegen.’’ Een deel van het fonds zal via ‘vouchers’ ingezet worden voor het MKB-hulploket. Binnenkort komt het college naar eigen zeggen met een uitgebreid voorstel richting de raad, met het uitgewerkte plan voor het verdelen van de bijna drie ton uit het winterfonds.

Vanwege de onverwachte explosieve stijging van verschillende kosten voor verenigingen en ondernemers eind vorig jaar, besloot de provincie Gelderland een bedrag van in totaal tien miljoen euro uit te trekken voor noodsteun, onder de noemer Winterfonds. Doel hiervan is om sportverenigingen, theaters, buurthuizen, kerken en mkb-ondernemers op korte termijn te ondersteunen om hun opgelopen energierekeningen te kunnen blijven betalen.