ChristenUnie Barneveld wil meer aandacht voor Grondwetsartikel 1

bk25bespiegelingenhenkwiesenekker1.JPG
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 20 maart 2023 om 20:30

ChristenUnie Barneveld wil meer aandacht voor Grondwetsartikel 1

Op 21 maart wordt de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie gehouden.Het is voor de ChristenUnie-fractie van Barneveld aanleiding om extra aandacht voor artikel 1 te vragen. Op 22 maart dient de ChristenUnie een motie in, waarin zij het College van burgemeester en wethouders oproept om zowel in de publiekshal als in de raadszaal artikel 1 van de grondwet zichtbaar te maken. Daarmee wil de ChristenUnie benadrukken dat racisme en discriminatie uit den boze is en voortdurend bestreden moet worden. De overheid heeft de nadrukkelijke taak om hierin ten allen tijden een goed voorbeeld te geven.‘De ChristenUnie is voor een samenleving waar ieder mens telt en geen plaats is voor racisme of discriminatie’, zegt Henk Wiesenekker, voorzitter van de ChristenUnie-fractie in Barneveld.

‘Dat betekent dat iedereen mee mag doen en niemand buitengesloten wordt. In de praktijk zien we echter, dat de polarisatie toeneemt en onder meer op sociale media voortdurend mensen en groepen worden bedreigd, weggezet als  ‘achterlijk’ of gediscrimineerd. Wereldwijd worden mensen vervolgd vanwege hun geloof. En ook in onze gemeente kan het voor komen: discriminatie vanwege geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid.’

Ook in andere gemeenten
Het viel de voorman van de ChristenUnie op dat veel gemeenten artikel 1 van de Grondwet, waarin discriminatie wordt verboden, aan de muur hebben hangen in hun gemeentehuis als een voortdurende herinnering, leidraad en bevestiging voor iedereen die het ziet. ‘Hoe mooi zal het zijn, als we artikel 1 van de Grondwet ook zichtbaar hebben in zowel de publiekshal (die van buiten ook zichtbaar is) als in de raadszaal? We laten daarmee zien dat we artikel 1 ontzettend belangrijk vinden, ook in de gemeente Barneveld’ aldus Wiesenekker.

De ChristenUnie hoopt daarom op brede steun van de gehele raad. ‘Iedereen mag van alle politieke partijen verwachten, dat we artikel 1 respecteren en proactief uitdragen in ons handelen.’

Artikel 1 van de Grondwet luidt:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Deel dit bericht