Nieuwe woningen aan de Buurtweg

Voorthuizen ontspannend
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 14 december 2022 om 20:50

Nieuwe woningen aan de Buurtweg

Raadsbijdrage

Rondom de Buurtweg in Voorthuizen worden vijfentwintig woningen gebouwd tegen de oudere dorpskern van Voorthuizen. Woningen in verschillende prijsklasse waar behoefte aan is in Voorthuizen.

Onze fractie staat daarom ook positief tegenover dit plan. We hebben wel twee opmerkingen over dit bestemmingsplan.

De nokhoogte van de woningen. 

De nieuwe wijk wordt als het ware tegen de oude wijk aangeplakt. Het valt dan op dat de bouwhoogtes tussen oud en nieuw van elkaar verschillen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn als het woonplezier en de privacy maar niet teveel onder druk komt te staan. Voor het algemeen belang is dit een mooi plan maar wij vinden het belangrijk om ook aandacht te hebben voor het individuele belang. En dat geldt voor Buurtweg 1. Buurtweg 1 met een nokhoogte van 7.80m en een nieuwe woning op 14.50m met een nokhoogte van 11 m plus 10% afwijking. Het woonplezier lijdt hieronder en daarom stellen wij voor om de nokhoogte van de woning ten westen van de Buurtweg 1 met 2m te verlagen naar 9m. Wij dienen hiervoor een amendement in. 

De groencompensatie

Rondom de Buurtweg ligt een stukje verwilderd groen. Waar wel een mooie biodiversiteit te vinden is. Toen ik daar liep zag ik nog 2 eekhoorns de boom in rennen. Dat groen moet gecompenseerd worden. Het is de ontwikkelaar niet gelukt om dit ter plekke te compenseren en stort nu waarschijnlijk een bedrag in een fonds van de provincie. Dit vinden we jammer want we hebben daar als gemeente dan weinig grip meer op.

Onze fractie vindt compenseren ter plekke of in de omgeving van Voorthuizen belangrijk. Wij tekenen daarom ook mee met de motie van Lokaal Belang. Het zou jammer zijn als deze compensatie elders in de provincie plaats vindt terwijl wij als gemeente Barneveld een vergroeningsambitie hebben. Dan denk ik aan de groene buffers rondom de kernen, het Vallei lint (de verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug) en de versterken van de bekenstructuur. Kunnen we daar niet een fonds voor instellen zodat wij de vergroeningscompensatie binnen onze eigen gemeente houden.

Labels: , ,