Houd de woningen in Barneveld betaalbaar

Wikselaarse Eng
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 14 december 2022 om 20:27

Houd de woningen in Barneveld betaalbaar

Raadsbijdrage

De ChristenUnie zet zich al jaren in voor betaalbare woningen in Barneveld. Juist omdat er zoveel nood is bij hen die een betaalbare woning zoeken. Juist voor betaalbare woning is stimulerend en sturend beleid van de gemeente hard nodig. Wij ondersteunen de oproep van de wethouder in de commissie om te zorgen voor instrumenten die het bouwen van betaalbare woningen bevorderd. 

De starterslening heeft in Barneveld altijd als doelstelling om juist hen te ondersteunen die een betaalbare woning willen kopen. En die grens van betaalbaarheid wordt steeds opgerekt. In 2016 is het maximum aankoop bedrag juist vanwege dat doel nog vastgesteld op €200.000. Kunt u dat nog voorstellen?

Het college voorstel laat dat nu groeien naar de grens die de landelijk overheid hanteert voor een betaalbare woning: € 350.000 Hoewel we dat al best hoog vinden, is dit gezien de marktomstandigheden, een reëel bedrag.

Gelukkig is volgens de wethouder de planning dat er het jaar en de komende jaren veel woningen gebouwd worden die minder dan €350.000 gaan kosten. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat het maximum van 30 woningen die een starters lening kunnen krijgen daarmee al overschreden wordt. Wij staan achter het college voorstel. We steunen actief het beleid dat de starterslening uitsluitend bedoelt is voor betaalbare woningen. En zullen geen initiatief steunen die doelstelling van de starters lening loslaat en dat wil inzetten voor dure woningen.

Volgend jaar gaat de NHG grens naar 405.000. Dat is meer dan het dubbele van het bedrag in 2016. Dat bedrag heeft geen relatie meer met betaalbaarheid. Daarom gaat de landelijke overheid ook niet mee met het verder oprekken van de grens van betaalbaarheid. Die blijft 350.000. 

Iedereen die dus regelingen ontwikkelt voor duurdere huizen werkt mee aan prijsopdrijving. Wij zijn van mening dat dat zeer schadelijk is voor de toch al overspannen woningmarkt die nu juist bezig is te stabiliseren.  

We willen het college vragen om per jaar te rapporteren, desnoods vertrouwelijk, voor welke woning prijzen de starterslening ingezet wordt 

Labels: , ,