Regionaal perspectief; op lokaal niveau zodat we op lokaal niveau kunnen handelen

Weiland in Kootwijkerbroek
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 3 november 2022 om 20:24

Regionaal perspectief; op lokaal niveau zodat we op lokaal niveau kunnen handelen

In de discussie over het herstel van de natuur zijn er verschillende meningen. Onze fractie gaat ervan uit dat de agrarische sector niet de oorzaak van de problemen is maar een onderdeel van de oplossing en daarom zijn we ook zuinig op deze sector en willen deze behouden voor onze buitengebied.

We spreken vanavond over het Regionaal Perspectief van het Landelijk Gebied. Een gebied ( Regio Foodvalley ) dat bruist van energie en als we deze energie op een goede manier inzetten kunnen we de balans tussen ecologie en de economie weer herstellen. Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en landschapgebruikers
We denken dan aan een gezonde bodem, water en lucht kwaliteit en herstel van de biodiversiteit.
Er gebeurd al heel veel op het gebied van emissie reductie, dierwelzijn en bodemverbetering. Ook in het coalitieakkoord van onze gemeente staan ambitieuze plannen van het versterken van de bekenstructuur om het water langer vast te houden en de biodiversiteit te verbeteren. Landelijk wordt de nitraatrichtlijn aangescherpt en op europees gebied wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid herzien. Alles met doel om de biodiversiteit het water en bodemkwaliteit te verbeteren. In dit rijtje hoort ook nog de herstelwerkzaamheden in de natuurgebieden van kalk strooien tot zandverstuiving afplaggen. Zo zal ons buitengebied de komende jaren vergroenen en de vitaliteit en afwisseling zal verbeteren door zo min mogelijk zonering toe te passen
In de discussie over het herstel van de natuur zijn er verschillende meningen. Onze fractie gaat ervan uit dat de agrarische sector niet de oorzaak van de problemen is maar een onderdeel van de oplossing en daarom zijn we ook zuinig op deze sector en willen deze behouden voor onze buitengebied. We lezen in de WUR analyse dat veel boeren geen opvolger hebben en wij maken ons dan ook zorgen dat er teveel boeren zullen stoppen. We roepen het college dan ook op om zich in te zetten voor een miniaal aantal boeren en dieren zodat de sector levensvatbaar blijft met de daarbij behorende industrie.
Hoe kunnen we nu monitoren wat voor effect al deze maatregelen hebben op de biodiversiteit en de water en bodemkwaliteit. Het is daarom belangrijk om een zogenoemde nulmeting te doen. Een nulmeting in dit gebied met werkelijke cijfers en geen berekeningen. Wij steunen dan ook de motie van de SGP hierover.
Gisteren was het dankdag voor gewas en arbeid. Er zullen er onder ons zijn die naar een dankdiest zijn geweest. In de dienst waar ik geweest ben is ergebeden voor de boeren die elke dag voor ons voedsel bezig zijn. Voor ons als politiek is het belangrijk om de voorwaarden te scheppen dat de boeren hiermee door kunnen gaan. Bid en werk!

Labels: , , , ,