Reeds ingediende vergunningen tijdelijk toestaan? Gevolgen zijn nog niet te overzien

Armoede - twee huizen.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 29 september 2022 om 22:11

Reeds ingediende vergunningen tijdelijk toestaan? Gevolgen zijn nog niet te overzien

Raadsbijdrag huisvesting arbeidsmigranten

Hoeveel aanvragen zijn er inmiddels nog lopend, wat betekent het daarvan oppakken met de uiterste inspanning om het te realiseren voor andere toekomstige aanvragen en bijhorend precentwerking.

Het aantal arbeidsmigranten neemt toe. Dat is een belangrijke en op zich begrijpelijke reden van de VVD om deze motie in te dienen. De motie stelt daarbij voor dat het college zich tot het uiterste moet inspannen om reeds ingediende aanvragen m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten een tijdelijke vergunning te geven.

Dit gaat ons veel te snel. In 2019 hebben we een duidelijk beleid vastgesteld. Een beleid waarin we kaders hebben bedacht die ervoor zorgen dat woonwijken ook met bewoning van arbeidsmigranten leefbaar blijven door een maximaal aantal arbeidsmigranten per woning mogelijk te maken, door te eisen dat er geen parkeeroverlast mag zijn en door tussen woningen met arbeidsmigranten altijd 200 meter te laten zijn. Het beleid is ook als zodanig opgesteld om te voorkomen dat het buitengebied potentieel gaat verrommelen.

Ik kan de gevolgen van deze motie niet overzien. Hoeveel aanvragen zijn er inmiddels nog lopend, wat betekent het daarvan oppakken met de uiterste inspanning om het te realiseren voor andere toekomstige aanvragen en bijhorend precentwerking.

Als het huidige beleid niet passend is t.o.v. de behoefte en komst van arbeidsmigranten, dan wil ik het college vragen om een integrale afweging te maken en met een compleet raadsvoorstel te komen met kaders die passen bij een evt nieuwe situatie, maar om in tussentijd het gehele, weloverwogen en recente raadsbesluit terzijde te leggen is wat ons betreft zeer onwenselijk. Wij vrezen voor verpaupering van het buitengebied, parkeeroverlast in wijken en aantasting van leefbaarheid in onze wijken als woningen te dicht op elkaar komen te staan.

Labels: ,