Stikstofproblematiek? Is dit geen eenzijdig verhaal van Den Haag?

Koeien in stal.jpg
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 7 juni 2022 om 20:47

Stikstofproblematiek? Is dit geen eenzijdig verhaal van Den Haag?

De Rijksoverheid benadert de huidige problematiek rondom stikstofuitstoot, dierenwelzijn en de vogelgriep eenzijdig, zonder oog voor de koers die deze regio heeft gekozen om te innoveren. Barneveld moet de ruimte krijgen om haar eigen plan van aanpak uit te voeren.

Dat stellen raadsleden Jaap van den Top (ChristenUnie) en Wout Hazeleger (SGP), in reactie op de eind vorige week uitgelekte informatiebrief vanuit ‘Den Haag’, gericht aan de provincies. In die brief valt op te maken dat in regio Gelderse Vallei de uitstoot van stikstof in 2030 met zeventig tot tachtig procent teruggebracht moet zijn. Deskundigen beoordelen dat dat alleen kan door verplichte sanering van veehouderijen. Minder stikstofuitstoot betekent ruimte voor natuurherstel, maar ook voor woningbouw en andere bouwprojecten.

,,Welk overleg is er eigenlijk tussen Den Haag, Arnhem en Barneveld over de aanpak van deze problemen?’’, willen de twee raadsleden weten. Ze vragen zich hardop af welke kans van slagen de Barneveldse gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem nu heeft, nu blijkt dat Dan Haag snelheid wil maken. Ook stellen ze een goede onderbouwing te missen voor het Haagse plan om de kalver- en pluimveesector in de Gelderse Vallei voor een groot deel te saneren. ,,Welke mogelijkheden heeft het Barneveldse college van burgemeester en wethouders om dit aan te kaarten en de andere kant van het verhaal te vertellen?’’

De afgelopen tijd is er in Barneveld samen met de kalversector en het onderwijs gewerkt aan een toekomstplan voor deze sector, waarbij ook aandacht is voor stikstofreductie. Volgens Van den Top en Hazeleger zou het goed zijn als een dergelijk plan nu ook wordt opgesteld voor de pluimveesector. ,,Barneveld is als centrum van de pluimvee- en kalverhouderij bezig met het ‘toekomstperspectief’ van de agrarische sector in Regio Foodvalley.’’

Meer in het algemeen vinden de raadsleden dat de communicatie met Den Haag beter moet. ,,Daar moet worden voorkomen dat gevoelige informatie in de toekomst uitlekt.’’