Reflectie op verkiezingsuitslag - en vooruitkijken: "Samen Recht Doen".

reactie verkiezingen.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 31 maart 2022 om 12:59

Reflectie op verkiezingsuitslag - en vooruitkijken: "Samen Recht Doen".

De afgelopen maanden waren hectisch, betekenisvol en uitdagend. Er is door veel inwoners in onze gemeente veel werk verzet in het opstellen van een kieslijst, het bedenken van een programma én het uitwerken van een campagne. Nadat de herindeling met Scherpenzeel niet door bleek te gaan, moesten alle partijen in een hogere versnelling toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Lees de speech van fractievoorzitter Henk Wiesenekker waarin hij reflecteert op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Deze verkiezingen stonden in het teken van onzekerheid. Wordt het met Scherpenzeel en in september of zonder Scherpenzeel in maart. Wordt het met publiek tijdens het debat, hybride of zelfs volledig digitaal. Wordt het met fysieke campagnemomenten of richten we ons volledig op de digitale kanalen. Het was intensief voor ons allemaal en daarom is het goed dat die periode achter ons ligt.

De komende periode is er ook één van onzekerheid, maar daarover later meer.

Want we hebben ook een zekerheid. De zekerheid van 7 partijen in de nieuwe raad. De zekerheid van 33 leden. Ik wil allereerst vooral de SGP en LB nogmaals feliciteren met de winst van extra zetels. Voor de SGP is dit een knappe prestatie. 2 zetels gegroeid, met 10 zetels ruim de grootste partij. Daarmee bewaart de SGP veel ervaring en bouwen jullie aan de toekomst. Veel wijsheid toegewenst. Ook LB heeft een prestatie van formaat neergezet. Na een eerste raadsperiode met 4 zetels, zijn jullie gegroeid naar 7 zetels in de nieuwe raad. De hedendaagse manier van communiceren en permanente campagne heeft vruchten afgeworpen. Nu bestaan er kansen om verantwoordelijkheid te nemen en concreet te bouwen aan bestuurlijke lastige opgaven. Veel succes toegewenst.

Pro’98 en CDA hebben helaas een zetel ingeleverd. Ondanks een hele constructieve bestuursperiode, bleek dit de uitkomst. De samenwerking met jullie in de coalitie was waardevol, gebaseerd op veel vertrouwen en wederzijds respect. Ook respect voor geaccepteerde verschillen! En dat was niet vanzelfsprekend in een periode waarin de coronacrisis, zandcrisis en het proces van de herindeling elkaar als pittige dossiers afwisselden. Het verlies is ongetwijfeld een domper, maar ik ben ervan overtuigd dat de constructieve samenwerking ook in de toekomst – in welke hoedanigheid dan ook – van waarde zal blijven.

De VVD bleef met 2 zetels stabiel. Zelfs zo stabiel dat dit de enige fractie in de raad is zonder nieuwe gezichten. Hiermee blijft het financiële waakoog in positie en zal die toekomstige “tik ten aanzien van financiën” ongetwijfeld figuurlijk zijn bedoeld.

BurgerInitiatief is ook opnieuw van de partij. Met één vrouw sterk. Geen enkele fractie heeft percentueel zoveel vrouwen in de raad. Dat is een redelijk alternatief. Het zal best bikkelen zijn in een eenmansfractie, maar opnieuw krijg jij ondersteuning van 2 zeer bekwame en betrouwbare fractiegenoten. En je weet dat je van harte welkom bent om op verschillende terreinen samen te werken!

Tot slot onze eigen partij. De ChristenUnie heeft 5 zetels gewonnen, zoals ons raadscommissielid Rufo Petri onlangs beschreef. Dat deden we ook met raadsleden Lukas Scheijgrond en Wilma Heijkoop, waarvan we gisteren afscheid namen. Bedankt voor jullie tomeloze inzet. Het waren 5 volle zetels, geen restzetel dus. Stevig en stabiel. We tellen onze zegeningen en zijn dankbaar voor het mooie en diverse team waarvan ook de nieuwe raadsleden Wouter de Kool en Dianne de Kwant deel zullen uitmaken. Welkom! Wij gaan “Samen Recht Doen” en zullen daarin zoveel mogelijk samenwerken met andere partijen. Het devies van Lukas Scheijgrond nemen we daarin van harte mee: “zie collega raadsleden een beetje als concurrent, maar meer… veel meer als collega’s”. De ChristenUnie heeft een constructieve campagne gevoerd. Ondersteund door ontzettend veel vrijwilligers! We hebben een verhaal verteld waar wij voor staan, zonder te veel tegen een ander te zijn.  Voor ons eigen verhaal en niet tegen een ander dus. Het lijkt een klein verschil, maar je kan heel snel bewust tegen een ander zijn in plaats van voor jezelf. Deze stijl en houding mag u de komende jaren opnieuw van ons verwachten. Daarin zijn we bereid om opnieuw verantwoordelijkheid te nemen.

De komende jaren staan er diverse grote dossiers te wachten. De klimaatcrisis, de wooncrisis, de gevolgen van de coronacrisis en de Oekraïne crisis vragen om duurzame en structurele keuzes. Wij kunnen recht doen aan de natuurlijk. Recht doen aan jonge starters. Recht doen aan minima die getroffen worden door de energiecrisis. Recht doen aan vluchtelingen!

Ik wil hierbij de ambtelijke organisatie nog specifieke bedanken voor het waardevolle overdrachtsdocument. Die geeft een helder inkijk in de actuele dossiers én is zeker van meerwaarde voor de nieuwe raadsleden en raadscommissieleden.

Ik kondigde het al aan. De komende periode is er weer één van onzekerheid. Welke partijen vormen met elkaar een “hecht en stevig college dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad van Barneveld” zoals de informateur momenteel verkent. Daarin zijn verschillende opties mogelijk. We wensen alle partijen, geduld, zorgvuldigheid en wijsheid toe om daarin het juiste te doen voor onze mooie gemeente Barneveld.

De ChristenUnie gaat aan de slag. Wij bidden voor een stabiele en constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie én voor een goed samenwerkend kwalitatief college. Wij doen dat met gevouwen handen en in afhankelijkheid van God. Een God die tegen iedereen zegt: “je hebt het recht om gezien te worden”. Daarom gaan we Samen Recht Doen.