Programma ChristenUnie: ‘Iedereen hoort erbij, dat is ons motto’

voedselbank hoge resolutie.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 25 februari 2022 om 08:00

Programma ChristenUnie: ‘Iedereen hoort erbij, dat is ons motto’

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Die gedachte loopt als een centrale, rode draad door het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, dat deze keer de naam ‘Samen recht doen’ heeft gekregen. Het woord ‘samen’ staat niet voor niets 117 keer in het programma. ,,Het tekent de manier waarop wij als christenen in het leven staan’’, zegt lijsttrekker Henk Wiesenekker. ,,In een tijd van toenemende individualisering en met een moeilijke coronaperiode achter ons, waarin eenzaamheid voor veel mensen een grote vijand werd, is omzien naar elkaar belangrijker dan ooit. We willen daarin vooral ook opkomen voor de kwetsbaren.’’

Concreet komt die uitgangspositie naar voren door aandacht voor extra inzet op huisvesting en integratie voor vluchtelingen en het bieden van ‘bed, bad en brood’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook staat de ChristenUnie onder meer voor inzet van participatiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, preventie en vroegtijdige signalering van armoede en meer inzet op voorlichting en budgetbeheer om schulden bij inwoners te voorkomen. Maar ook op andere dossiers valt ‘samen’ terug te lezen, zoals in een pleidooi voor extra ondersteuning van de voedselbank, de inzet op programma’s om de online weerbaarheid van kinderen te vergroten en het uitbreiden van de duurzaamheidslening voor inwoners met een krappe beurs.

TROTS OP DE BOER 

Wiesenekker: ,,Aandacht voor de samenleving tekent onze politieke drijfveren, juist nu soms tegenstellingen vergroot lijken te worden. Iedereen hoort erbij, dat is ons motto.’’ Daar horen ook de boeren bij, vult wethouder Hans van Daalen aan. ,,We mogen trots zijn op de boeren en daarom is het van belang dat we de komende jaren mét de boeren praten en niet óver de boeren. We moeten niet weglopen voor stikstofproblemen, maar ook niet simpelweg met uitkoopregelingen komen. Het gaat juist om het samen zoeken naar oplossingen, door in te steken op innovatie, op biodiversiteit en circulaire landbouw. Dat is voor de komende jaren een lastige, maar belangrijke opgave.’’

Sterke gezinnen vormen volgens de ChristenUnie de basis voor een goede lokale samenleving. Wiesenekker: ,,Daarom willen we dat de gemeente ondersteuning biedt bij relatieproblemen om echtscheidingen te voorkomen, ondersteunen we pleeggezinnen en gezinshuizen en helpen we ouders waar mogelijk bij de opvoeding van hun kinderen, bijvoorbeeld. Kinderen groeien het beste op in een gezin en als dat niet kan in een zo normaal mogelijke vervanging van een gezin.’’ Van Daalen: ,,Sterke gezinnen vinden we heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen dat het de beste manier van jeugdzorg is, want door in te zetten op preventie, voorkom je grotere problemen op bijvoorbeeld het gebied van drugs of alcohol en criminaliteit. Het lastige is alleen, je kunt nooit exact meten hoe succesvol je inzet is. Wij geloven in ieder geval dat dit uitgangspunt waardevol is.’’

Ook Wiesenekker pleit voor meer inzet op preventie. ,,Daarom zijn we ook groot voorstander van veel goede buurthuizen, waar welzijnsorganisaties actief aan de slag kunnen, mensen elkaar ontmoeten en we eenzaamheid tegengaan. Daarom vinden we ook dat er meer jongerenwerkers moeten komen, die jongeren ondersteunen en verleiden om leuke dingen te doen. Dat zorgt ervoor dat jongeren op het rechte pad blijven en dat voorkomt drugs- en alcoholproblematiek. Een stevige preventieve aanpak van alcoholmisbruik, lachgas en drugs is echt belangrijk. Wij willen absoluut geen coffeeshop. Middelengebruik is een groot probleem in onze gemeente.’’

DUURZAME ENERGIE 

De ChristenUnie is volgens de mannen ook dé partij die streeft naar extra inzet op de overstap naar duurzame energie. ,,Over acht jaar willen we van de fossiele brandstof af zijn’’, zegt Wiesenekker. ,,Dat betekent dat we nu belangrijke keuzes moeten maken en stappen moeten zetten, allemaal. Dan gaat het niet alleen om warmtepompen en duurzame herbruikbare energie, maar ook om een enorme slag om huizen veel beter te isoleren. Immers, die energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.’’ 

Een beter milieu begint bij jezelf. Die campagne uit de jaren negentig doet wat de ChristenUnie betreft nog steeds opgeld. ,,Steeds meer Barnevelders scheiden hun afval nauwkeurig’’, zegt Van Daalen. ,,We zien letterlijk dat de hoeveelheid restafval afneemt en dat is goed. Die ontwikkeling willen we de komende jaren blijven stimuleren.’’ Dat kan volgens de ChristenUnie door in nieuwe wijken te experimenteren met ondergrondse containers waar mensen hun restafval naartoe kunnen brengen.

ENKELE OPVALLENDE PUNTEN UIT HET PROGRAMMA VAN DE CHRISTENUNIE:

*Voer de ja-ja-sticker in, waarbij inwoners aangeven dat ze reclamefolders willen ontvangen. Scheelt volgens de CU jaarlijks ruim honderd bomen aan papier.
*Geef nieuw te bouwen basisscholen extra lokalen, die later eenvoudig om te bouwen zijn tot woningen.
*Het viaduct over snelweg A30 bij het Hulpverleningscentrum in Barneveld wordt verbreed. Dat is nodig vanwege toenemende verkeersdrukte.
*Onderzoek de behoefte aan bedrijventerreinen in alle dorpen.
*Vergroen de dorpscentra van Barneveld en Voorthuizen.
*Elk dorp moet een hardlooprondje krijgen, met eventueel outdoor fitnessapparatuur en hindernissen.
*Er moet een definitieve oplossing komen voor huisvesting van de Barneveldse Dam- en Schaakvereniging en Pétanque Barneveld.
*Elke nieuwe woonwijk moet worden voorzien van een groene ring, vergelijkbaar met de beekzone langs De Burgt en Veller.
*Bij het kappen van oude of zieke bomen moeten kunstenaars van het hout dat achterblijft iets kunstzinnigs kunnen maken.
*Strenge handhaving op hondenpoepbeleid.
*Realiseer een vaste uitrukdependance aan de zuidkant van Barneveld.
*Kom met reanimatiecursussen voor middelbare scholieren.