Zondag blijven wat ons betreft de winkels dicht - "We mogen best afwijken van de landelijke trend’"

stemmen
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 4 februari 2022 om 09:10

Zondag blijven wat ons betreft de winkels dicht - "We mogen best afwijken van de landelijke trend’"

De ChristenUnie is dankbaar voor de unieke, waardevolle, christelijke identiteit van onze gemeente. Heel veel inwoners hechten veel waarde aan de zondagsrust en dat willen wij zo houden. Deze rustdag is door God geschonken en biedt iedereen tijd voor familie, bezinning en kerkbezoek.

Wij hebben altijd tegen initiatieven gestemd waarin de zondagsrust in gedrang komt en dat zullen we blijven doen. Barneveld is een unieke gemeente. De ChristenUnie zet zich in voor alle inwoners, christelijk en niet-christelijk, én is dankbaar voor de waardevolle unieke christelijke identiteit. Daarbij hechten we, net als veel inwoners, waarde aan de zondagsrust. Zes dagen kunnen we winkelen, daar zetten we ons als ChristenUnie voor in. Maar daarna volgt een dag voor rust en ontmoeting. Een zegen die God ons heeft geschonken en die we ook onze winkeliers niet mogen ontnemen.

In onze cultuur lijken bezit en status een steeds belangrijkere plek in te nemen. De druk die de 24-uurseconomie met zich meebrengt is hoog. Het is een vorm van moderne slavernij. We zien dat steeds meer (ook jonge) mensen burn-out raken. In Barneveld moet juist de menselijke maat centraal staan. Het is daarom waardevol dat we één dag in de week rust hebben waarin veel ruimte is voor familie, samenzijn en kerkbezoek. 

Als winkels op zondag open mogen, dan kost dit veel winkeliers hun vrijheid. Vooral landelijke ketens zullen geopend zijn. De keuze voor de winkeliers om de winkel op zondag te sluiten, kost ze hun inkomen als de concurrent wel open is. En als alle winkels open gaan, verdient niemand op zondag veel geld. De bezoekersaantallen zullen namelijk laag zijn. Wij gunnen ook kleine, lokale ondernemers en hun personeel een dag waardevolle rust.

Het is dus heel belangrijk dat we de zondagsrust in stand houden. Als we meegaan in de cultuur, waarin bezit en status de belangrijkste waarden zijn, dan beschadigt dat mensen. In Barneveld mogen we best afwijken van de landelijke trend. Wij kiezen ervoor om ons niet te laten leiden door het streven naar bezit, maar door de vrijheid die God ons gegeven heeft. De Barneveldse identiteit is uniek, die moeten we koesteren.’’