Blij met meer seniorenwoningen en ruimhartige groencompensatie bij Kerkstraat-Rembrandstraat in Voorthuizen

Senioren, hulp aan oudere man.jpg
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 8 oktober 2021 om 11:24

Blij met meer seniorenwoningen en ruimhartige groencompensatie bij Kerkstraat-Rembrandstraat in Voorthuizen

De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering ingestemd met de bouw van seniorenappartementen op het terrein van de Hervormde Dorpskerk in Voorthuizen. Het is mooi dat er seniorenwoningen bijkomen, want daar is in Voorthuizen behoefte aan. Wel staan er op de locatie nu nog veel bomen. Omdat groen ook belangrijk is, hebben we samen met PRO'98 en CDA een voorstel ingediend (op initiatief van PRO'98) om het groen ruimhartig te compenseren op een andere plek. 

In Voorthuizen is een grote behoefte aan seniorenwoningen. Als ChristenUnie hebben we ons er steeds hard voor gemaakt dat jongeren en ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dit zorgt voor meer sociale verbondenheid. Daarom is het mooi dat er seniorenwoningen bijkomen in Voorthuizen.

Wel heeft dit besluit ook een andere kant. Op de plek waar gebouwd gaat worden, staan nu nog bomen. Volgens, onder anderen, een groep omwonenden moest dat de reden zijn om tegen dit plan te stemmen. Als ChristenUnie hebben we dit afgewogen en ook gekeken naar de regelgeving waar we ons aan moeten houden.

Bij het nemen van een besluit moet de raad zich houden aan geldende regelgeving. Dat betekent dat we alleen kunnen tegenstemmen wanneer dat ondersteund wordt met bestaande regels. De achterliggende gedachte hierbij is dat mensen recht hebben op rechtszekerheid. Ze moeten aan de hand van wet- en regelgeving redelijk kunnen voorspellen wat hun rechten zijn. Bij dit initiatief hebben is er geen regelgeving die kan leiden tot een tegenstem. Had de raad toch tegengestemd dan gaan we er vanuit dat de rechter dat besluit terug gedraaid had.

Dat neemt niet weg dat het steekt dat hier bomen voor moeten verdwijnen. Daarom hebben we, op initiatief van PRO'98, een motie mede ingediend om ruimhartig de bomen/het groen te compenseren bij de herinrichting en renovatie van het pastoriebos. Deze motie is met grote meerderheid door de raad aangenomen.

Als ChristenUnie zijn we er dus verheugd over dat er nieuwe seniorenwoningen in Voorthuizen komen. Maar de kap van groen is daarvoor wel een offer. Daarom blijven we er op toezien dat er compensatie komt binnen het pastoriebos en dat de vergroening in onze dorpen wordt voortgezet.

Deel dit bericht