Henk Wiesenekker nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Barneveld

Henk Wiesenekker.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 14 juli 2021 om 20:33

Henk Wiesenekker nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Barneveld

De fractie van de ChristenUnie heeft unaniem besloten om Henk Wiesenekker per augustus te benoemen als fractievoorzitter. Lukas Scheijgrond heeft eerder aangegeven dat hij het voorzitterschap wil overdragen, omdat het steeds moeilijker te combineren is met zijn werk als gezinshuisouder.

Wiesenekker is getrouwd, heeft drie zonen en werkt bij de politie. Hij staat in de fractie te boek als vasthoudend in het debat, maar tegelijkertijd als iemand die zoekt naar samenwerking en een goede onderlinge verstandhouding met de samenleving en anderen in de politiek. Lukas Scheijgrond:’ We hebben er alle vertrouwen in dat Henk onze boodschap, gegrondvest in het evangelie, goed voor het voetlicht kan brengen, niet als een dogmatische overtuiging, maar om het beleid vast te stellen dat goed is voor de inwoners van onze gemeente op een wijze die eer brengt aan de Here God. Hem kennende zal hij daarbij steeds de samenwerking met inwoners en de andere politieke fracties opzoeken. Henk ken ik als iemand die eerst naar betrokkenen luistert en vragen stelt, voordat hij met een standpunt komt. Dat lijkt me een goede basishouding voor democratisch leiderschap.’

Wiesenekker zelf verwoordt het als volgt:’ Met vertrouwen ga ik aan de slag als fractievoorzitter van onze mooie, diverse fractie in Barneveld. In afhankelijkheid van God zal ik leiding geven aan het team en zullen wij ons blijven inzetten voor een samenleving waarin aandacht is voor elkaar, we oog hebben voor onze kinderen, ouderen en mensen die het moeilijk hebben. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de fractie en blijf me inzetten voor een waardevol Barneveld!’

Lukas Scheijgrond is ruim 5 jaar fractievoorzitter geweest. Hij blijft lid van de Barneveldse gemeenteraad. ‘Op dit moment ben ik de enige Voorthuizenaar in de raad. Het is belangrijk dat de dorpen vertegenwoordigd worden. Daarom ga ik graag door als raadslid en als een soort natuurlijk aanspreekpunt vanuit het dorp,’ aldus Scheijgrond.

Deel dit bericht

Labels:

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.