Schriftelijke vragen recreatiezonering

recreatiezonering 1.jpg
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 29 april 2021 om 20:36

Schriftelijke vragen recreatiezonering

De ChristenUnie Barneveld stelde vragen over het proces van de recreatiezonering en bereikte daarmee dat de lokale belanghebbenden in Kootwijk, Garderen, Voorthuizen, Stroe en Kootwijkerbroek beter worden betroken.

De provincie Gelderland vindt dat het slecht gaat met de natuur op de Veluwe. Om de natuur de gelegenheid te geven om zich te herstellen wil de provincie in bepaalde gebieden rust creëren door een recreatiezonering in te stellen.

Deze zonering is besproken met de recreatieondernemers maar de ChristenUnie fractie vindt dat de omwonenden ook moeten meedenken over de invulling van deze gebieden en de te nemen maatregelen. Daarom heeft de fractie dit onderwerp op de agenda gezet van de commissievergadering van 23 juni 2020 en heeft zij er schriftelijke vragen over gesteld.

Het resultaat is dat de provincie een stap terug doet en de plaatselijk belanghebbenden van Kootwijk, Garderen, Voorthuizen, Stroe en Kootwijkerbroek ook gaat betrekken bij dit proces.

Bijlagen