ChristenUnie tevreden met toezegging college: Eerst een alternatief voor verenigingen, dan pas einde papierregeling.

papierbak.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 28 mei 2020 om 21:22

ChristenUnie tevreden met toezegging college: Eerst een alternatief voor verenigingen, dan pas einde papierregeling.

Onlangs heeft het college aangekondigd te stoppen met de oudpapierregeling waarbij verenigingen en kerken tegen een vergoeding helpen bij het ophalen van het oud papier. Als ChristenUnie begrijpen we heel goed dat deze regeling te duur is. Maar bij de brief hadden we wel twee zorgen:
1. We moeten de verenigingen niet opzadelen met een financieel probleem;
2. Mensen moeten gestimuleerd worden afval te scheiden, maar dit moet niet leiden tot een klikoplicht.
Daarom hebben we samen met Burger Initiatief schriftelijke vragen gesteld. Die zijn inmiddels beantwoord.
Verenigingen
We zijn blij met de toezegging dat de regeling pas gestopt wordt op het moment dat er voor de verenigingen een alternatief is afgesproken. Daaruit blijkt dat het college echt met de verenigingen om tafel gaat om te onderzoeken wat voor zowel de gemeente als de verenigingen en kerken een passend alternatief is. Pas wanneer dat gevonden wordt vervalt deze regeling. Een financieel gat voor de verenigingen en kerken wordt dus afgewend. Dat vinden we belangrijk en aan die toezegging gaan we het college houden.
Als ChristenUnie zien we als mogelijkheid om de verenigingen te betrekken bij het opruimen van zwerfafval. Bijvoorbeeld langs veel fietspaden en wegen blijft zwerfafval liggen. Er is een soort wegwerpcultuur. Maar door de verenigingen en kerken hier bij in te schakelen kan de samenleving betrokken worden bij het opruimen van de rotzooi en ontstaat er meer bewustwording van de schade door de wegwerpcultuur.
Afvalinzameling
Er blijven verschillende vormen van papierinzameling. Op zich ziet dat er positief uit, maar we willen nog wel in gesprek met het college over hoe ze dat voor zich ziet. Natuurlijk willen we het scheiden van afval stimuleren. Maar we zijn altijd tegenstander geweest van een klikoplicht. Mensen moeten voldoende gelegenheid hebben om het papier op andere manieren kwijt te kunnen. Vier kliko's in de tuin nemen veel ruimte in. Daarom moeten mensen kunnen kiezen voor alternatieven. 
In 2017 nam de ChristenUnie het initiatief tot een onderzoek naar de mogelijkheid om naast de Otelaarseweg, op andere plekken milieustraatvoorzieningen te realiseren. We waren er namelijk van overtuigd dat de bereidheid tot afvalscheiden groter wordt als de voorzieningen dichtbij huis zijn. Die overtuiging hebben we nog steeds. Helaas kregen we het college en de meerderheid van de raad niet mee om dit te realiseren. Nu geeft het college in het raadsvoorstel over grondstoffen aan dat de milieustraat te krap wordt. Het college wil een verhuizing onderzoeken. Wat ons betreft moet er dan gekeken worden naar een verhuizing naar een meer centrale locatie in de gemeente. Ook moet als alternatief meegenomen worden dat deze milieustraat (Otelaar) blijft bestaan en dat er op een locatie meer naar de oostkant van de gemeente een tweede locatie komt. Door hier een goed besluit over te nemen kunnen we het mensen gemakkelijker maken om hun afval op de goede plek kwijt te raken. Zo zal de bereidheid tot afvalscheiden toenemen.
Over de antwoorden zijn we vooralsnog positief. Maar we moeten zeker het gesprek aangaan over goede alternatieven. Het alternatief voor de verenigingen, maar ook de locatiekeuze van de milieustraat zijn belangrijk in het stimuleren van afvalscheiding. 

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.