ChristenUnie tevreden met toezegging college: Eerst een alternatief voor verenigingen, dan pas einde papierregeling.

papierbak.jpg
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 28 mei 2020 om 21:22

ChristenUnie tevreden met toezegging college: Eerst een alternatief voor verenigingen, dan pas einde papierregeling.

Onlangs heeft het college aangekondigd te stoppen met de oudpapierregeling waarbij verenigingen en kerken tegen een vergoeding helpen bij het ophalen van het oud papier. Als ChristenUnie begrijpen we heel goed dat deze regeling te duur is. Maar bij de brief hadden we wel twee zorgen:
1. We moeten de verenigingen niet opzadelen met een financieel probleem;
2. Mensen moeten gestimuleerd worden afval te scheiden, maar dit moet niet leiden tot een klikoplicht.
Daarom hebben we samen met Burger Initiatief schriftelijke vragen gesteld. Die zijn inmiddels beantwoord.
Verenigingen
We zijn blij met de toezegging dat de regeling pas gestopt wordt op het moment dat er voor de verenigingen een alternatief is afgesproken. Daaruit blijkt dat het college echt met de verenigingen om tafel gaat om te onderzoeken wat voor zowel de gemeente als de verenigingen en kerken een passend alternatief is. Pas wanneer dat gevonden wordt vervalt deze regeling. Een financieel gat voor de verenigingen en kerken wordt dus afgewend. Dat vinden we belangrijk en aan die toezegging gaan we het college houden.
Als ChristenUnie zien we als mogelijkheid om de verenigingen te betrekken bij het opruimen van zwerfafval. Bijvoorbeeld langs veel fietspaden en wegen blijft zwerfafval liggen. Er is een soort wegwerpcultuur. Maar door de verenigingen en kerken hier bij in te schakelen kan de samenleving betrokken worden bij het opruimen van de rotzooi en ontstaat er meer bewustwording van de schade door de wegwerpcultuur.
Afvalinzameling
Er blijven verschillende vormen van papierinzameling. Op zich ziet dat er positief uit, maar we willen nog wel in gesprek met het college over hoe ze dat voor zich ziet. Natuurlijk willen we het scheiden van afval stimuleren. Maar we zijn altijd tegenstander geweest van een klikoplicht. Mensen moeten voldoende gelegenheid hebben om het papier op andere manieren kwijt te kunnen. Vier kliko's in de tuin nemen veel ruimte in. Daarom moeten mensen kunnen kiezen voor alternatieven. 
In 2017 nam de ChristenUnie het initiatief tot een onderzoek naar de mogelijkheid om naast de Otelaarseweg, op andere plekken milieustraatvoorzieningen te realiseren. We waren er namelijk van overtuigd dat de bereidheid tot afvalscheiden groter wordt als de voorzieningen dichtbij huis zijn. Die overtuiging hebben we nog steeds. Helaas kregen we het college en de meerderheid van de raad niet mee om dit te realiseren. Nu geeft het college in het raadsvoorstel over grondstoffen aan dat de milieustraat te krap wordt. Het college wil een verhuizing onderzoeken. Wat ons betreft moet er dan gekeken worden naar een verhuizing naar een meer centrale locatie in de gemeente. Ook moet als alternatief meegenomen worden dat deze milieustraat (Otelaar) blijft bestaan en dat er op een locatie meer naar de oostkant van de gemeente een tweede locatie komt. Door hier een goed besluit over te nemen kunnen we het mensen gemakkelijker maken om hun afval op de goede plek kwijt te raken. Zo zal de bereidheid tot afvalscheiden toenemen.
Over de antwoorden zijn we vooralsnog positief. Maar we moeten zeker het gesprek aangaan over goede alternatieven. Het alternatief voor de verenigingen, maar ook de locatiekeuze van de milieustraat zijn belangrijk in het stimuleren van afvalscheiding.