Energiemaatregelen oppakken samen met inwoners!

energietransitie.jpeg
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 4 februari 2020 om 21:01

Energiemaatregelen oppakken samen met inwoners!

De gemeenteraad heeft een belangrijke stap gezet door het aannemen van de warmtevisie. En ook het naar buiten komen van het Milieu Effectrapport Wind brengt ons dichter bij het gebruik van meer schone energiebronnen. De ChristenUnie vindt dat belangrijk. Aan de ene kant zijn we er van overtuigd dat mensen bijdragen aan de opwarming van de aarde en dat we dus van fossiele brandstoffen moeten afstappen. Aan de andere kant moeten die maatregelen voor mensen wel mogelijk zijn.

Vorig jaar hebben ChristenUnieraadsleden Peter Spruijt en Lukas Scheijgrond voorgesteld om bij de warmtevisie niet als uitgangspunt te nemen dat we huizen gaan afkoppelen van het gas. Het uitgangspunt zou juist moeten zijn dat het gebruik van gas gereduceerd wordt en dat het tempo van de inwoners en de wijken daarbij leidend is. De ChristenUnie wil niet dat mensen op hoge kosten gejaagd worden die voor velen onbetaalbaar zijn, maar de partij wil mensen verleiden tot betere isolatie en dat er samen met mensen gekeken wordt naar de mogelijkheden om over te stappen op andere energiebronnen. En dan uiteindelijk moet dit leiden tot een situatie waarin zonder al te veel problemen het gas afgesloten kan worden. In de warmtevisie komen deze uitgangspunten goed terug. Daarom hebben we er mee ingestemd.

Ook het opwekken van windenergie moet samen met inwoners opgepakt worden. Niet iedereen vindt windmolens mooi en als ze in de buurt van je huis komen dan kan je er hinder van ondervinden. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de besluiten over de plaatsing van windmolens samen met de inwoners genomen worden. Ook moeten omwonenden in de windmolen kunnen participeren. Als je te maken krijgt met de lasten dan moet je ook kunnen meegenieten van de lusten.

Sommigen zeggen dat we beter kunnen wachten totdat er andere energiebronnen beschikbaar zijn, zoals waterstofgas of ultradiepe geothermie. De ontwikkeling van deze energiebronnen staat nog in de kinderschoenen. Naar geothermie gaat wel onderzoek gedaan worden, maar in het meest positieve geval kan er over 10-15 jaar gebruik gemaakt worden van geothermie, maar het is ook heel goed mogelijk dat dit nooit gaat gebeuren. Als we zo lang wachten met de overstap op andere energiebronnen dan moeten we in veel kortere tijd omschakelen. En het is maar zeer de vraag of we dat dan nog samen met de burgers kunnen doen.

Deel dit bericht