Energiemaatregelen oppakken samen met inwoners!

energietransitie.jpeg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 4 februari 2020 om 21:01

Energiemaatregelen oppakken samen met inwoners!

De gemeenteraad heeft een belangrijke stap gezet door het aannemen van de warmtevisie. En ook het naar buiten komen van het Milieu Effectrapport Wind brengt ons dichter bij het gebruik van meer schone energiebronnen. De ChristenUnie vindt dat belangrijk. Aan de ene kant zijn we er van overtuigd dat mensen bijdragen aan de opwarming van de aarde en dat we dus van fossiele brandstoffen moeten afstappen. Aan de andere kant moeten die maatregelen voor mensen wel mogelijk zijn.

Vorig jaar hebben ChristenUnieraadsleden Peter Spruijt en Lukas Scheijgrond voorgesteld om bij de warmtevisie niet als uitgangspunt te nemen dat we huizen gaan afkoppelen van het gas. Het uitgangspunt zou juist moeten zijn dat het gebruik van gas gereduceerd wordt en dat het tempo van de inwoners en de wijken daarbij leidend is. De ChristenUnie wil niet dat mensen op hoge kosten gejaagd worden die voor velen onbetaalbaar zijn, maar de partij wil mensen verleiden tot betere isolatie en dat er samen met mensen gekeken wordt naar de mogelijkheden om over te stappen op andere energiebronnen. En dan uiteindelijk moet dit leiden tot een situatie waarin zonder al te veel problemen het gas afgesloten kan worden. In de warmtevisie komen deze uitgangspunten goed terug. Daarom hebben we er mee ingestemd.

Ook het opwekken van windenergie moet samen met inwoners opgepakt worden. Niet iedereen vindt windmolens mooi en als ze in de buurt van je huis komen dan kan je er hinder van ondervinden. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de besluiten over de plaatsing van windmolens samen met de inwoners genomen worden. Ook moeten omwonenden in de windmolen kunnen participeren. Als je te maken krijgt met de lasten dan moet je ook kunnen meegenieten van de lusten.

Sommigen zeggen dat we beter kunnen wachten totdat er andere energiebronnen beschikbaar zijn, zoals waterstofgas of ultradiepe geothermie. De ontwikkeling van deze energiebronnen staat nog in de kinderschoenen. Naar geothermie gaat wel onderzoek gedaan worden, maar in het meest positieve geval kan er over 10-15 jaar gebruik gemaakt worden van geothermie, maar het is ook heel goed mogelijk dat dit nooit gaat gebeuren. Als we zo lang wachten met de overstap op andere energiebronnen dan moeten we in veel kortere tijd omschakelen. En het is maar zeer de vraag of we dat dan nog samen met de burgers kunnen doen.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.