Aanpak Luilakken - in goed overleg is een mooi compromis gesloten

luilakken.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 4 februari 2020 om 21:13

Aanpak Luilakken - in goed overleg is een mooi compromis gesloten

Al jaren is "luilakken" een traditie in de gemeente Barneveld. Jongeren stappen op Koningsdag vroeg uit bed, om vevrolgens met hun scooters door het dorp te rijden. Het zorgt voor veel vertier bij jongeren, maar er zijn in toenemende mate bewoners die zich ergeren aan deze geluidsoverlast in de vroege ochtend. Nadat wij een motie indienden is de burgemeester het gesprek aangegaan met jongeren met een mooi compromis als resultaat.

Ook dit jaar zullen jongeren deelnemen aan de traditie. Maar niet voordat de (verkeers)veiligheid wordt gewaarborgd. Er worden blaastesten afgenomen, de verzekering van de scooters wordt gecheckt en er wordt gecontroleerd of de bestuurders wel een rijbewijs hebben. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over het tijdstip (van 5:00 uur tot 7:30 uur) en over een specifieke ronde (en die gaat zo min mogelijk langs bejaardentehuizen en niet langs het hospice).

De afspraken zorgen ervoor dat er een kortere tijd is dat overlast ervaren kan worden, borgt een zekere mate van (verkeers)veiligheid en voorkomt dat jongeren op zeer ongewenste plekken overlast veroorzaken. Hiermee blijft de traditie in stand, maar wordt zeker ook gedacht aan de hinder die inwoners in toenemende mate ervaren. Een mooi compris wat ons betreft!

Deel dit bericht