Wij steunen de Voedselbank!

voedselbank.jpg
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 17 april 2019 om 21:33

Wij steunen de Voedselbank!

Onze fractie is dankbaar voor de inzet die de medewerkers van stichting Hulp aan Elkaar plegen voor de diverse groep van mensen die moeite hebben om rond te komen. Daar zijn alleenstaanden bij, maar ook stellen, mensen met kinderen. Allemaal onze mensen. Ze hebben de voedselbank nodig en daarom steunen wij die. In deze bijdrage leest u op welke manier we dat doen.

Voorzitter,

Barmhartigheid! Dat is één van de belangrijkste waarden die we in de bijbel leren. En dan denken we natuurlijk al snel aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan die een in elkaar geslagen en beroofde man naar een herberg bracht en zijn verblijf en verzorging betaalde. Barmhartigheid is dat mensen voor elkaar zorgen, niet omdat ze er zelf beter van worden of ertoe verplicht worden, maar vanuit een inlevingsvermogen in de zorgen en gebreken die die ander ervaart.

Barmhartigheid is wat de medewerkers van stichting Hulp aan Elkaar drijft. Ze zien mensen die tekort komen, ouders die niet weten hoe ze hun kinderen voldoende kunnen voeden. Deze mensen bieden ze voedselpakketten, kleding als het nodig is en een koffiehoek met gezelligheid.

Onze fractie is dankbaar voor de inzet die de medewerkers van Hulp aan Elkaar plegen voor de diverse groep van mensen die moeite hebben om rond te komen. Daar zijn alleenstaanden bij, maar ook stellen, mensen met kinderen. Allemaal onze mensen.

Soms hebben mensen een steun in de rug nodig. Ook onze gemeente heeft daar duidelijk een rol in, bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van bijstand, mensen naar werk helpen en schuldhulpverlening. Onze fractie draagt er graag aan bij dat dit beleid zo goed mogelijk wordt vorm gegeven. We willen dat mensen zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en hebben daarbij extra oog voor kinderen en jongeren.

We gaan daarbij uit van het credo zelf-samen-gemeente. Daarbij zijn mensen eerst zelf verantwoordelijk voor hun onderhoud, waar noden ontstaan helpen we zo veel mogelijk elkaar en als het nodig is, helpt de gemeente.

Hulp aan Elkaar hoort bij het ‘samen’ van zelf-samen-gemeente. Onze fractie ziet graag dat de gemeente de organisatie ondersteunt als dat nodig is. Dan denken we bijvoorbeeld aan het moment dat er andere huisvesting nodig is. Daarover hebben de coalitiepartijen ook een afspraak gemaakt in het coalitieakkoord. Ook staan we van harte achter de steun die de gemeente al geboden heeft, bijvoorbeeld als het ging om de huidige huisvesting en de aanschaf van de bus.

Voorzitter, alle steun dus voor Hulp aan Elkaar. Maar dat deze motie in stemming wordt gebracht begrijpen we niet.

Allereerst is de vraag wie hier op zit te wachten? Niet de organisatie zelf. Die heeft aangegeven hier niet om gevraagd te hebben. Wel hebben ze aangegeven gesteld te zijn op open contact met de gemeente en dat ze, bijvoorbeeld als het gaat om de nieuwe huisvesting, kijkt naar de gemeente. Op dit punt is het coalitieakkoord duidelijk en is de wethouder goed bezig.

Ten tweede heeft de organisatie aangegeven te hechten aan de onafhankelijke positie. Dat is ook gelijk een reden waarom ze niet gevraagd heeft om een dergelijke subsidie.

Tot slot kwam tijdens de commissievergadering naar voren dat het gevolg van een vaste subsidierelatie kan zijn dat fondsen zich terug trekken. Vanuit de gemeentekas vloeit er dan meer geld richting de organisatie, maar aan de andere kant kan de stroom opdrogen. Daarmee spannen we dus het paard achter de wagen.

Vanuit onze fractie is er dus alle steun voor de rol die Hulp aan Elkaar vervult in onze samenleving. In tegenstelling tot wat de VVD en SGP aangaven tijdens de commissie denken wij niet dat de organisatie zichzelf overbodig kan maken, maar hopen wij dat ze haar belangrijke rol nog lang zal voortzetten.

Dank u voorzitter.

Deel dit bericht