De jeugd heeft de toekomst en daar moeten we in investeren!

Toekomst voor onze kinderen
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 15 november 2018 om 21:53

De jeugd heeft de toekomst en daar moeten we in investeren!

De jeugd heeft de toekomst en daar moet je in investeren. Want de zorg die jongeren nodig hebben, die moeten wij ze zo goed mogelijk bieden.

En helaas is het toch nodig dat we gaan bezuinigen. Het is duidelijk op welke manier we dat gaan doen. Namelijk door meer te focussen op de toegang tot de jeugdhulp, preventie en Specialistische Jeugdhulp. En een belangrijke ontwikkeling: jongeren worden zelf veel meer betrokken en als serieuze gesprekspartner gezien. 

Wat de ChristenUnie betreft kan je er niet vroeg genoeg bijzijn en moet je de bron aanpakken in plaats van aan de achterkant hulp verlenen. Maar als die hulp nodig is, moet die er zijn. Daarom vinden wij een continue monitoring van het nieuwe werkplan van groot belang. Wat ons betreft ligt hier een belangrijke rol voor de platforms (adviesraad Sociaal Domein, het platform met diverse maatschappelijke organisaties en het Platform Jeugd) en hiermee hopen we in de loop van 2018 graag voorlopige resultaten te bespreken. De wethouder deed de toezegging om het komend jaar 2 maal de voortgang van het nieuwe werkplan bespreken en dan te focussen op enerzijds de voortgang m.b.t. het kostenverloop en anderzijds m.b.t. de kwaliteit van de zorg die geleverd is. Bezuinigen op jeugdzorg mag nooit betekenen dat jongeren niet de zorg krijgen die ze nodig hebben!

Het is dus duidelijk dat er tekorten zijn in de begroting voor ons sociaal domein en om dat tekort gedeeltelijk dekken dienden wij (samen met het CDA, Pro'98/ Lokaal Belang en de SGP) een motie in die raadsbreed werd aangenomen. Het is namelijk zo dat het VNG bestuur de verdeling van de middelen voor het Fonds tekortgemeenten 2018 vastgesteld. Gemeente Barneveld krijgt als compensatie voor de geleden tekorten in het sociaal domein in de jaren 2016 en 2017 eenmalig bijna 1 miljoen uitgereikt. Met onze motie zorgen we ervoor dat dit volledige bedrag beschikbaar voor het tekort in ons sociaal domein.