Bedrijven krijgen meer groeimogelijkheden; gezinsbedrijf betaalt de rekening.

Weiland1
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 8 oktober 2018 om 19:34

Bedrijven krijgen meer groeimogelijkheden; gezinsbedrijf betaalt de rekening.

De gemeenteraad heeft de menukaart vastgesteld. De Christenunie heeft als enige partij tegengestemd. We hebben de afgelopen jaren verschillende keren onze bezwaren aangegeven tegen de menukaart maar daar is geen rekening mee gehouden. Wij verwachten dat het gezinsbedrijf hiervan de dupe is en moet opboksen tegen megabedrijven.

Tot nog toe bepaalde het bestemmingsplan in hoeverre een bedrijf kan groeien en dat is ook de manier om groei van bedrijven mogelijk te maken. Maar het bestemmingsplan zal worden afgewaardeerd en vanaf nu geeft de menukaart de mogelijkheid om te groeien. Hier staat wel een financiële maatschappelijke tegenprestatie tegenover. Als je bijvoorbeeld een stal bouwt, moet je in de toekomst 8% extra investeren in boven wettelijke maatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op volksgezondheid, dierwelzijn, luchtkwaliteit en landschap (denk aan een tegenprestatie zoals een groene houtwal of het plaatsen van duurzaamheidsvoorzieningen).  De landelijke eisen op deze terreinen zijn al zo streng dat het niet mee zal vallen om hier nog een plus boven op te zetten. Onze fractie heeft gepleit om deze verplichte bijdrage lager te maken en in te zetten voor landschappelijke inpassing van bedrijven en stimuleren van opwekking van groene energie op bedrijven in het buitengebied. Wij vinden dat deze verplichte maatschappelijke tegenprestatie geen recht doet aan de agrarische sector die vanouds het landschap beheert, duurzaam voedsel produceert en een grote bijdrage levert aan onze economie.

Verder hebben we een motie ingediend om een bovengrens van de groei vast te stellen om zo te voorkomen dat er hele grote bedrijven ontstaan die het de gezinsbedrijven moeilijker maken om te blijven bestaan en ook geen meerwaarde hebben voor ons landschap.

De motie is helaas niet aangenomen en de menukaart is nu definitief vastgesteld. Uiteraard gaan we dit proces nauwlettend volgen en proberen wij waar het mogelijk is op te komen voor de kleine(re) gezinsbedrijven.