Geen rubbergranulaat meer en positieve ontwikkelingen duurzaamheid bij sportaccomodaties!

Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 6 oktober 2018 om 17:15

Geen rubbergranulaat meer en positieve ontwikkelingen duurzaamheid bij sportaccomodaties!

Deze maand hebben we gesproken over “buitensport” in de gemeente Barneveld. Het masterplan biedt een heldere visie, structuur en voldoende flexibiliteit om te versnellen of juist af te wijken van de planvorming. Ook heeft duurzaamheid een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak en bleek na technische vragen dat er diverse ontwikkelingen zijn waarin sportverenigingen verduurzamen. Voorbeelden van de sportverenigingen die aan het verzamen zijn, zijn korfbalvereniging Odik die 5 velden heeft voorzien van ledverlichting en voetbalvereniging Stroe waar het clubgebouw en de kleedkamers zijn voorzien van zonnepanelen. Bovendien heeft het collega op aandringen van Henk Wiesenekker van de ChristenUnie gekozen om geen rubbergranulaat meer toe te passen op kunstgrasvelden.

Het masterplan zag er dus goed uit, maar het ambitieniveau voor het aanleggen van kunstgrasvelden kon wat ons betreft echt omhoog. De meest recente kunstgrasvelden bij VVOP en SDVB werden voorzien van de zogenaamde infill (kunstgraskorrels) “ pro Gran green” . Deze infill voldoet aan de vereiste sporttechnische eigenschappen en aan de strengere Reach norm voor consumentenproducten. Evenals 3 andere infill opties die in het plan stonden opgenomen. Dus waarom staat het SBR rubbergranulaat nog steeds als 1 van de 4 opties genoemd? Nadat wij hierover vragen stelden in de commissie is het raadsvoorstel aangepast. De infill van nieuwe kunstgrasvelden moet na instemming met dit raadsvoorstel voldoen aan de strengere reach norm voor consumentenproducten en moet veilig zijn voor het milieu. Van SBR rubbergranulaat wordt geen gebruik meer gemaakt. Een uitstekend aanpassing van het besluit! Wij zijn blij dat er geen SBR rubbergranulaat meer wordt toegepast in onze gemeente.