Verminder verkeersdrukte Schoutenstraat - extra parkeerruimte voor leerlingenvervoer!

schoutenstraat
social media avond Henk2
Door Henk Wiesenekker op 4 juli 2018 om 20:00

Verminder verkeersdrukte Schoutenstraat - extra parkeerruimte voor leerlingenvervoer!

De ChristenUnie wil absoluut geen herhaling van de verkeerschaos bij de rotonde Schoutenstraat / Thorbeckelaan. Daarom zijn we blij met het structurele nieuwe parkeerterrein achter de Rehobothschool. Nóg een extra parkeerterrein voor met name personeel is overbodig omdat het parkeerterrein van VVB op loopafstand is. Het voorkomt een investering van 400000 euro en maakt een extra groenstrook mogelijk! De raad (behalve de SGP) omarmde de insteek van de ChristenUnie en stemde voor aanpassing van het besluit.

De ChristenUnie wil absoluut geen herhaling van de verkeerschaos bij de rotonde Schoutenstraat / Thorbeckelaan. Met de komst van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool, maar zeker toen de bouwwerkzaamheden aan de Harselaartunnel begonnen, bleek de verkeersdruk op die rotonde echt te hoog. Een extra parkeerplaats aan de achterzijde van de scholen voor het ophalen en weghalen van scholieren (speciaal doelgroepenvervoer met ongeveer 5 busjes) is daarom een goed plan. Het ontlast de rotonde en is ook nog veiliger!

De ChristenUnie is tegen nóg een extra parkeerplaats aan de voorkant van de scholen voor met name personeel, omdat op loopafstand bij VVB al een structurele parkeervoorziening is. Ook zorgt dit voor meer verkeer op de rotonde. Daarnaast werd in de raadsvergadering onvoldoende duidelijk waarom hier zoveel extra parkeerplaatsen boven de norm nodig zijn. Zeker als dit wordt vergeleken met andere onderwijsvoorzieningen die kampen met verkeersproblemen (als voorbeeld noemden we de situatie bij de Prinses Amaliaschool in de Burgt) en waarbij niet op loopafstand al een groot parkeerterrein ligt. De gemeenteraad (behalve de SGP) was het met de ChristenUnie eens en stemde in met ons voorstel.

Uiteraard waren wij blij met deze uitkomst. Het voorkomt een overbodige investering van 400000 euro en maakt een extra groenstrook mogelijk. Bovendien kan het parkeerterrein voor het ophalen van wegbrengen van leerlingen nu snel aangelegd worden. We wensen het college veel succes met de uitvoering van het plan en hopen dat de aanleg van de structurele parkeervoorziening in de vakantie afgerond wordt.

https://barneveldsekrant.nl/lokaal/extra-parkeerterrein-bij-schoutenstraat-sneuvelt-464385

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.