Verminder verkeersdrukte Schoutenstraat - extra parkeerruimte voor leerlingenvervoer!

schoutenstraat
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 4 juli 2018 om 20:00

Verminder verkeersdrukte Schoutenstraat - extra parkeerruimte voor leerlingenvervoer!

De ChristenUnie wil absoluut geen herhaling van de verkeerschaos bij de rotonde Schoutenstraat / Thorbeckelaan. Daarom zijn we blij met het structurele nieuwe parkeerterrein achter de Rehobothschool. Nóg een extra parkeerterrein voor met name personeel is overbodig omdat het parkeerterrein van VVB op loopafstand is. Het voorkomt een investering van 400000 euro en maakt een extra groenstrook mogelijk! De raad (behalve de SGP) omarmde de insteek van de ChristenUnie en stemde voor aanpassing van het besluit.

De ChristenUnie wil absoluut geen herhaling van de verkeerschaos bij de rotonde Schoutenstraat / Thorbeckelaan. Met de komst van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool, maar zeker toen de bouwwerkzaamheden aan de Harselaartunnel begonnen, bleek de verkeersdruk op die rotonde echt te hoog. Een extra parkeerplaats aan de achterzijde van de scholen voor het ophalen en weghalen van scholieren (speciaal doelgroepenvervoer met ongeveer 5 busjes) is daarom een goed plan. Het ontlast de rotonde en is ook nog veiliger!

De ChristenUnie is tegen nóg een extra parkeerplaats aan de voorkant van de scholen voor met name personeel, omdat op loopafstand bij VVB al een structurele parkeervoorziening is. Ook zorgt dit voor meer verkeer op de rotonde. Daarnaast werd in de raadsvergadering onvoldoende duidelijk waarom hier zoveel extra parkeerplaatsen boven de norm nodig zijn. Zeker als dit wordt vergeleken met andere onderwijsvoorzieningen die kampen met verkeersproblemen (als voorbeeld noemden we de situatie bij de Prinses Amaliaschool in de Burgt) en waarbij niet op loopafstand al een groot parkeerterrein ligt. De gemeenteraad (behalve de SGP) was het met de ChristenUnie eens en stemde in met ons voorstel.

Uiteraard waren wij blij met deze uitkomst. Het voorkomt een overbodige investering van 400000 euro en maakt een extra groenstrook mogelijk. Bovendien kan het parkeerterrein voor het ophalen van wegbrengen van leerlingen nu snel aangelegd worden. We wensen het college veel succes met de uitvoering van het plan en hopen dat de aanleg van de structurele parkeervoorziening in de vakantie afgerond wordt.

https://barneveldsekrant.nl/lokaal/extra-parkeerterrein-bij-schoutenstraat-sneuvelt-464385