Zeumerse pret – dat willen we zo houden!

Zeumeren
Lukas Scheijgrond - vrije tijd DBLO_20180210_0020.jpg
Door Lukas Scheijgrond, Erik van de Kamp op 8 juni 2018 om 20:29

Zeumerse pret – dat willen we zo houden!

Het is weer zo ver. De tijd van prachtige Zeumerse dagen met veel zon is aangebroken. Veel mensen uit onze omgeving, maar ook toeristen genieten van een verfrissende duik en ontspanning bij deze prachtige recreatieplas in Voorthuizen. En dat is heerlijk. We hopen dat nog lang te kunnen blijven doen.

Toch horen we de laatste tijd steeds vaker dat er overlast veroorzaakt wordt op Zeumeren. Denk daarbij aan baldadig gedrag waardoor gasten weg gejaagd worden, vernielingen die aangericht worden en aan het achterblijven van glasscherven. Dat is gevaarlijk, want veel mensen lopen op blote voeten en er spelen kinderen. Willen we kunnen blijven genieten van Zeumeren dan moet dit probleem worden aangepakt.

Daarom stelden we enkele weken geleden vragen over de overlast en veiligheid bij Zeumeren. Dit naar aanleiding van flinke overlast tijdens de eerste Zeumerse dagen in mei. Gelukkig mogen we concluderen dat de gemeente en de exploitant, Leisurelands, er alles aan willen doen om Zeumeren veilig te houden. De gemeente heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat de exploitant verantwoordelijk is voor het toezicht en handhaving op Zeumeren. Mede daarom is Leisurelands momenteel bezig met een plan van aanpak tegen de overlast. Onderdeel van dit plan van aanpak is dat Leisure Lands extra BOA’s inhuurt voor toezicht en handhaving tijdens drukke dagen. Naast de inzet van Leisurelands worden er ook gezamenlijke controles georganiseerd door de gemeente, politie en Leisurelands.

De gemeente monitort de situatie en schaalt op als dit nodig is. We zijn blij met deze inspanningen en hopen dat dit voldoende bijdraagt aan Zeumerse pret dit jaar. Uiteraard blijven we de situatie volgen als we zelf eens zo’n verfrissende duik nemen.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.