Doorpakken met bedrijventerrein Stroe

Stroe.jpeg
Jaap van de Top1
Door Jaap van de Top op 30 mei 2018 om 23:10

Doorpakken met bedrijventerrein Stroe

Goed nieuws voor Stroe! Vanavond heeft Jaap van den Top het voorstel gedaan om door te pakken met het nieuwe bedrijventerrein Stroe. Hij stelde voor om de volgende stap te zetten, namelijk het uitwerken van het bestemmingsplan. De gehele gemeenteraad steunde hem in zijn pleidooi voor Stroe.

8 jaar na de aanbieding van de Dorpsvisie Stroe wordt het tijd voor de volgende stap voor bedrijventerrein Stroe. De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren regelmatig vragen gesteld over het bedrijventerrein en het antwoord was steeds: geduld, er wordt aan gewerkt.

Wij vinden het nu tijd voor duidelijkheid of het bedrijventerrein er komt. Stroe zit te wachten. Niet alleen op het bedrijventerrein, maar ook op woningen die gebouwd kunnen worden als bedrijven verplaatsen vanuit het dorp naar het bedrijventerrein. Bedrijvigheid en woningen zijn goed voor de leefbaarheid van het dorp. Alle reden om er nu voor te gaan. Wij zijn dan ook erg blij met de steun vanuit de gehele gemeenteraad voor ons voorstel om de volgende stap te zetten voor Stroe! Na de zomer komt de gemeente met een stappenplan voor de verdere uitwerking.

Bekijk hier hoe we eerder de dorpsvisie Stroe vlot trokken

Download hier het voorstel van Jaap van den Top

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.