'Waardig ouder worden' wordt breed gedragen

Manifest ondertekening scoop
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 19 maart 2018 om 13:41

'Waardig ouder worden' wordt breed gedragen

Op initiatief van de ChristenUnie is het gemeentelijk manifest ‘Waardig ouder worden’ ondertekend. Inmiddels hebben zich nog meer lokale partijen aangesloten, waardoor de steun voor het initiatief verder groeit. Met op dit moment 11 maatschappelijk organisaties en 8 politieke partijen is het manifest een groot succes, aldus lijsttrekker Lukas Scheijgrond. 'De komende jaren gaan we werken aan zaken die nodig zijn om waardig ouder te kunnen worden in onze gemeente.' Door het brede draagvlak kunnen we na de verkiezingen de nodige stappen zetten.

Naast een breed draagvlak onder alle politieke partijen hebben de volgende maatschappelijke organisaties het manifest mede ondertekend

Maatschappelijke organisaties

 • RST Zorgverleners
 • Welzijn Barneveld
 • Norschoten: Ouderenzorg, revalidatie en dagbehandeling
 • Alzheimer Salon Barneveld
 • Buurtkamer Zuid III
 • Welzijn Kootwijkerbroek
 • PCOB Barneveld
 • Woningstichting Barneveld
 • Neboplus - Wonen en zorg
 • Buurtzorg (verschillende teams)
 • Boerderij 't Paradijs

De ondertekenaars van het manifest willen het landelijk beleid met betrekking tot “waardig ouder worden” graag naar de situatie in gemeente Barneveld vertalen. Daartoe dient het Barneveldse manifest dat door de ChristenUnie is geïnitieerd en dat breed wordt gedragen.

In het manifest wordt onder andere gesproken over meer seniorenwoningen. Maar ook over meer passende activiteiten voor senioren, betere ondersteuning van mantelzorgers en het in het leven roepen van een levensbegeleider. Dat is een persoon met wie ouderen hun levensvragen kunnen bespreken.

De 10 punten voor 'Waardig ouder worden'

 1. Er is een coördinerend wethouder voor ouderenbeleid

 2. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom

 3. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen

 4. Stimuleer mantelzorg

 5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker

 6. Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg

 7. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten

 8. Maak meer ruimte voor passende woonvormen

 9. Investeer in passende en palliatieve zorg

 10. Investeer in levensbegeleiders

Het hele manifest is hier te vinden. Mensen en organisaties die het manifest willen onderschrijven of vragen hebben kunnen een mail te sturen naar manifest@barneveld.christenunie.nl