Onze visie op duurzame energie

Zonnepanelen installatie.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 5 maart 2018 om 13:57

Onze visie op duurzame energie

Een grote uitdaging de komende decennia is de energievoorziening in onze gemeente. Het klimaatakkoord en de doorvertaling daarvan naar onze lokale situatie betekent dat we steeds meer in onze eigen duurzame energie moeten voorzien. Wij zijn daar blij mee, want olie, gas en kolen raken op, zijn vervuilend en gaan vaak gepaard met instabiele regimes. Veel liever kiezen we voor schone en lokale energie. Energiebesparing krijgt van ons topprioriteit, want wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daken moeten gevuld worden met zonnepanelen en voor windmolens moeten we op zoek naar geschikte locaties.
Zon & wind zijn de komende jaren de belangrijkste duurzame bronnen. Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties, bewoners en private partijen bij elkaar te brengen om te investeren in zonne-energie. Om voldoende energie op te wekken zijn ook windmolens nodig in onze gemeente. De opgave om zowel zon- als windenergie te realiseren is groot en moet in samenwerking met betrokken partijen en omwonenden worden opgepakt. Wij vinden het belangrijk dat initiatieven op draagvlak kunnen rekenen. Daarbij pleiten wij voor mogelijkheden voor omwonenden om te participeren en zo ook in de opbrengsten te delen.
Lijsttrekker Lukas Scheijgrond geeft in deze korte video zijn visie op de noodzaak en de aanpak voor duurzame energie.
Het plan voor windmolens bij Zeumeren heeft veel weerstand opgeroepen bij de inwoners van met name Voorthuizen. Op 13 december 2017 besloot daarom de gemeenteraad van Barneveld om verder te zoeken naar geschikte locaties voor windmolens. In deze vergadering gaf Lukas Scheijgrond aan dat het draagvlak voor windmolens bij Zeumeren er niet is en dat dat er ook niet gaat komen. Voor ons een reden om af te zien van deze locatie en verder te zoeken. Bekijk hieronder de video met de toespraak die Lukas Scheijgrond hierover hield op 13 december.

Geïnteresseerd in de hele vergadering. U kunt deze terugkijken op: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=barneveld&agendaid=IBABS-100007093&FoundIDs=&year=2017

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.