Onze visie op duurzame energie

Zonnepanelen installatie.jpg
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 5 maart 2018 om 13:57

Onze visie op duurzame energie

Een grote uitdaging de komende decennia is de energievoorziening in onze gemeente. Het klimaatakkoord en de doorvertaling daarvan naar onze lokale situatie betekent dat we steeds meer in onze eigen duurzame energie moeten voorzien. Wij zijn daar blij mee, want olie, gas en kolen raken op, zijn vervuilend en gaan vaak gepaard met instabiele regimes. Veel liever kiezen we voor schone en lokale energie. Energiebesparing krijgt van ons topprioriteit, want wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daken moeten gevuld worden met zonnepanelen en voor windmolens moeten we op zoek naar geschikte locaties.
Zon & wind zijn de komende jaren de belangrijkste duurzame bronnen. Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties, bewoners en private partijen bij elkaar te brengen om te investeren in zonne-energie. Om voldoende energie op te wekken zijn ook windmolens nodig in onze gemeente. De opgave om zowel zon- als windenergie te realiseren is groot en moet in samenwerking met betrokken partijen en omwonenden worden opgepakt. Wij vinden het belangrijk dat initiatieven op draagvlak kunnen rekenen. Daarbij pleiten wij voor mogelijkheden voor omwonenden om te participeren en zo ook in de opbrengsten te delen.
Lijsttrekker Lukas Scheijgrond geeft in deze korte video zijn visie op de noodzaak en de aanpak voor duurzame energie.
Het plan voor windmolens bij Zeumeren heeft veel weerstand opgeroepen bij de inwoners van met name Voorthuizen. Op 13 december 2017 besloot daarom de gemeenteraad van Barneveld om verder te zoeken naar geschikte locaties voor windmolens. In deze vergadering gaf Lukas Scheijgrond aan dat het draagvlak voor windmolens bij Zeumeren er niet is en dat dat er ook niet gaat komen. Voor ons een reden om af te zien van deze locatie en verder te zoeken. Bekijk hieronder de video met de toespraak die Lukas Scheijgrond hierover hield op 13 december.

Geïnteresseerd in de hele vergadering. U kunt deze terugkijken op: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=barneveld&agendaid=IBABS-100007093&FoundIDs=&year=2017