Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

verkiezingsprogramma eenvoudige taal
48_Wilma Heijkoop-116.jpg
Door Wilma Heijkoop op 2 maart 2018 om 09:28

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

De ChristenUnie heeft bij Klaver 4 van de Rozelaar en bij RuiterActief het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal overhandigd. Dit programma is bedoeld voor bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen die van 'klare' taal houden. De ChristenUnie vindt dat zij volop mee moeten kunnen doen in de samenleving. Wilma Heijkoop: ‘Iedereen heeft een stem. Daarom is het niet meer dan normaal om een verkiezingsprogramma te maken dat voor iedereen leesbaar is.’

Politieke partijen schrijven vaak moeilijk te lezen verkiezingsprogramma’s. De zinnen zijn vaak erg lang en er worden moeilijke woorden gebruikt. Het programma in eenvoudige taal is ter beoordeling toegestuurd aan MEE, dat zich inzet voor een inclusief stemproces. Er zijn in Nederland ongeveer 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen. MEE benadrukt dat het belangrijk is dat ook zij mee kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  

In het ‘gewone’ verkiezingsprogramma met de titel Waardevol staan de ambities van de ChristenUnie voor een inclusieve samenleving, dat is een samenleving waarin iedereen meetelt. Er moeten voor iedereen gelijke kansen zijn, in het onderwijs en op de werkvloer, als woningzoekende en als consument. Met het programma in eenvoudige taal wil de partij een bijdrage leveren aan een inclusief stemproces, zodat laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking ook hun stem kunnen laten horen. Heijkoop: ‘Met dit verkiezingsprogramma kan iedereen weten waar de ChristenUnie voor staat. Ik hoop dat andere politieke partijen ons voorbeeld in de toekomst zullen volgen.’

Het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal is hier te downloaden.

Overhandiging programma bij Klaver 4 van de Rozelaar

Klaver 4 komt eens in de veertien dagen bijeen met een 5 tot 10 personen. Dan eet en drinkt men met elkaar. En daarna worden er activiteiten georganiseerd. Deze keer wilde men meer weten van de politiek. Hoe gaan de komende verkiezingen? Wat doet de gemeenteraad? En wat is er belangrijk in ons dorp en voor bepaalde bevolkingsgroepen afzonderlijk?

Voor de ChristenUnie een mooie gelegenheid om het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal te presenteren!
Hierin staat onder anderen: hoe wonen en werken we goed samen? Hoe zorgen we voor jong en oud met en zonder beperkingen? En wat doen we voor veilig verkeer in onze gemeente?
Nog veel meer zaken kwamen ter sprake. En de groep waardeerde het verkiezingsprogramma positief!