Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

verkiezingsprogramma eenvoudige taal
DBLO_20180210_0011.jpg
Door Wilma Heijkoop op 2 maart 2018 om 09:28

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

De ChristenUnie heeft bij Klaver 4 van de Rozelaar en bij RuiterActief het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal overhandigd. Dit programma is bedoeld voor bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen die van 'klare' taal houden. De ChristenUnie vindt dat zij volop mee moeten kunnen doen in de samenleving. Wilma Heijkoop: ‘Iedereen heeft een stem. Daarom is het niet meer dan normaal om een verkiezingsprogramma te maken dat voor iedereen leesbaar is.’

Politieke partijen schrijven vaak moeilijk te lezen verkiezingsprogramma’s. De zinnen zijn vaak erg lang en er worden moeilijke woorden gebruikt. Het programma in eenvoudige taal is ter beoordeling toegestuurd aan MEE, dat zich inzet voor een inclusief stemproces. Er zijn in Nederland ongeveer 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen. MEE benadrukt dat het belangrijk is dat ook zij mee kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  

In het ‘gewone’ verkiezingsprogramma met de titel Waardevol staan de ambities van de ChristenUnie voor een inclusieve samenleving, dat is een samenleving waarin iedereen meetelt. Er moeten voor iedereen gelijke kansen zijn, in het onderwijs en op de werkvloer, als woningzoekende en als consument. Met het programma in eenvoudige taal wil de partij een bijdrage leveren aan een inclusief stemproces, zodat laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking ook hun stem kunnen laten horen. Heijkoop: ‘Met dit verkiezingsprogramma kan iedereen weten waar de ChristenUnie voor staat. Ik hoop dat andere politieke partijen ons voorbeeld in de toekomst zullen volgen.’

Het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal is hier te downloaden.

Overhandiging programma bij Klaver 4 van de Rozelaar

Klaver 4 komt eens in de veertien dagen bijeen met een 5 tot 10 personen. Dan eet en drinkt men met elkaar. En daarna worden er activiteiten georganiseerd. Deze keer wilde men meer weten van de politiek. Hoe gaan de komende verkiezingen? Wat doet de gemeenteraad? En wat is er belangrijk in ons dorp en voor bepaalde bevolkingsgroepen afzonderlijk?

Voor de ChristenUnie een mooie gelegenheid om het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal te presenteren!
Hierin staat onder anderen: hoe wonen en werken we goed samen? Hoe zorgen we voor jong en oud met en zonder beperkingen? En wat doen we voor veilig verkeer in onze gemeente?
Nog veel meer zaken kwamen ter sprake. En de groep waardeerde het verkiezingsprogramma positief! 

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.