Onze bijdrage aan de cultuurbijeenkomst

Muziekcentrum Voorthuizen
Jaap van de Top1
Door Jaap van de Top op 26 februari 2018 om 22:50

Onze bijdrage aan de cultuurbijeenkomst

Op de cultuurbijeenkomst van de 4 muziekverenigingen uit Barneveld, Voorthuizen, Garderen en Terbroek hebben de politieke partijen hun cultuur paragraaf van het verkiezingsprogramma toegelicht.  

Voor de ChristenUnie mocht ik aanwezig zijn en ik mocht de volgende vragen beantwoorden.

Waar staat de ChristenUnie voor?

Cultuur vormt de ziel van elk dorp. In de cultuur wordt de geschiedenis van de gemeente en de manier van samenleven weerspiegeld. Dat uit zich in saamhorigheid.

De ChristenUnie wil er voor zorgen dat cultuur in de gemeente op een positieve en ontspannen manier wordt beleefd. Dat begint al op jonge leeftijd met cultuureducatie en algemene muzikale vorming. Muziek heeft een positieve invloed op de groei naar volwassenheid. Daarom vinden wij de muziekschool, de bibliotheek en musea belangrijk. Cultuur en sport moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. 

Welke rol speelt de Bibliotheek?

De bibliotheek is een basisvoorziening in Barneveld. De Christenunie zet zich in voor behoud van de vestigingen in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek. In Garderen willen we graag een uitleenfunctie in het nieuwe dorpshuis. We horen vanavond ook dat de muziekvereniging TOG graag in het nieuwe dorpshuis haar oefenruimte krijgt.  Ook de samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs moet versterkt worden om de bijvoorbeeld laaggeletterdheid te verminderen.

Hoe kunnen we talent laten zien?

In Barneveld zijn verschillende culturele instellingen. Samenwerking tussen deze organisaties is belangrijk. Zij kunnen elkaar versterken. Wij vinden het belangrijk dat ook onze inwoners de gelegenheid krijgen om hun talenten te laten zien. Kunst op rotondes, exposities in de bibliotheek en Schaffelaartheater, muzikale begeleiding bij de optocht op koningsdag en optreden in verzorgingshuizen zoals Nieuw Avondrust. Zo maar een paar waardevolle voorbeelden.

Kan dat allemaal met vrijwilligers?

Culturele instellingen draaien op vrijwilligers en dat geeft draagvlak in de omgeving. Dat is waardevol. Toch zal er ook voldoende professie moeten zijn om de kwaliteit te bewaken en daar moet de gemeente voor zorgen. Een goed mix tussen professie en vrijwilligers is noodzakelijk.

Mag cultuur geld kosten?

Goed ondernemerschap is belangrijk ook bij culturele instellingen. Als we subsidie geven is dat gemeenschapsgeld en daar moet verantwoording over worden afgelegd. De Christenunie vindt het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om verenigingen te steunen. Dat kan door voor goede huisvesting te zorgen of met een structurele subsidie zoals bij de bibliotheek, museum Nairac, de muziekschool en het Schaffelaartheater.

Wat wil je de mensen meegeven?

Beste mensen benader de politiek het is goed dat we elkaar ontmoeten en leren kennen. Als er zaken zijn waar hulp bij nodig is laat het weten. Voorbeeld hiervan is toen Crescendo ook namens de andere muziekverengingen een bijdrage vroeg in het lesgeld. Trek aan de bel.

Jullie zijn waardevol voor de vereniging en voor het dorp.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.