Onze bijdrage aan de cultuurbijeenkomst

Muziekcentrum Voorthuizen
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 26 februari 2018 om 22:50

Onze bijdrage aan de cultuurbijeenkomst

Op de cultuurbijeenkomst van de 4 muziekverenigingen uit Barneveld, Voorthuizen, Garderen en Terbroek hebben de politieke partijen hun cultuur paragraaf van het verkiezingsprogramma toegelicht.  

Voor de ChristenUnie mocht ik aanwezig zijn en ik mocht de volgende vragen beantwoorden.

Waar staat de ChristenUnie voor?

Cultuur vormt de ziel van elk dorp. In de cultuur wordt de geschiedenis van de gemeente en de manier van samenleven weerspiegeld. Dat uit zich in saamhorigheid.

De ChristenUnie wil er voor zorgen dat cultuur in de gemeente op een positieve en ontspannen manier wordt beleefd. Dat begint al op jonge leeftijd met cultuureducatie en algemene muzikale vorming. Muziek heeft een positieve invloed op de groei naar volwassenheid. Daarom vinden wij de muziekschool, de bibliotheek en musea belangrijk. Cultuur en sport moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. 

Welke rol speelt de Bibliotheek?

De bibliotheek is een basisvoorziening in Barneveld. De Christenunie zet zich in voor behoud van de vestigingen in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek. In Garderen willen we graag een uitleenfunctie in het nieuwe dorpshuis. We horen vanavond ook dat de muziekvereniging TOG graag in het nieuwe dorpshuis haar oefenruimte krijgt.  Ook de samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs moet versterkt worden om de bijvoorbeeld laaggeletterdheid te verminderen.

Hoe kunnen we talent laten zien?

In Barneveld zijn verschillende culturele instellingen. Samenwerking tussen deze organisaties is belangrijk. Zij kunnen elkaar versterken. Wij vinden het belangrijk dat ook onze inwoners de gelegenheid krijgen om hun talenten te laten zien. Kunst op rotondes, exposities in de bibliotheek en Schaffelaartheater, muzikale begeleiding bij de optocht op koningsdag en optreden in verzorgingshuizen zoals Nieuw Avondrust. Zo maar een paar waardevolle voorbeelden.

Kan dat allemaal met vrijwilligers?

Culturele instellingen draaien op vrijwilligers en dat geeft draagvlak in de omgeving. Dat is waardevol. Toch zal er ook voldoende professie moeten zijn om de kwaliteit te bewaken en daar moet de gemeente voor zorgen. Een goed mix tussen professie en vrijwilligers is noodzakelijk.

Mag cultuur geld kosten?

Goed ondernemerschap is belangrijk ook bij culturele instellingen. Als we subsidie geven is dat gemeenschapsgeld en daar moet verantwoording over worden afgelegd. De Christenunie vindt het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om verenigingen te steunen. Dat kan door voor goede huisvesting te zorgen of met een structurele subsidie zoals bij de bibliotheek, museum Nairac, de muziekschool en het Schaffelaartheater.

Wat wil je de mensen meegeven?

Beste mensen benader de politiek het is goed dat we elkaar ontmoeten en leren kennen. Als er zaken zijn waar hulp bij nodig is laat het weten. Voorbeeld hiervan is toen Crescendo ook namens de andere muziekverengingen een bijdrage vroeg in het lesgeld. Trek aan de bel.

Jullie zijn waardevol voor de vereniging en voor het dorp.