Schaak- en dam vereniging schaakmat?!

Schaken
social media avond Henk2
Door Henk Wiesenekker op 17 februari 2018 om 21:57

Schaak- en dam vereniging schaakmat?!

De schaak- en dam vereniging nam een tijdje geleden contact met ons op. Nee, ze nodigden ons niet uit om een potje te schaken. Ze maakten zich zorgen over hun toekomstige locatie. Komend jaar sluit de huidige locatie en er is nog onvoldoende zicht op een nieuwe plek. Wat vindt de ChristenUnie daarvan? En hoe staat dit in ons verkiezingsprogramma?

Ook denksporten hebben een waardevolle plek in onze gemeente. Wij ondersteunen dit van harte en willen dat ook deze sporten op een geschikte locatie kunnen worden beoefend. Wij verwachten dat de schaak- en dam vereniging ook goed kan samenwerken met andere denksporten, zodat een gezamenlijk denksportcentrum kan ontstaan. In dat geval wordt een nieuwe locatie ook breed benut. Deze wens staat in ons verkiezingsprogramma hoofdstuk sport en wij zetten ons daarom in voor een passend en gezamenlijk denksportcentrum.

Maar hoe gaan we om met de acute situatie die dreigt te ontstaan bij de huidige oefenlocatie voor de schakers en dammers?
Wij hebben via de vereniging begrepen dat er momenteel gesprekken zijn met de wethouder over een nieuwe locatie. Dit is in lijn met een eerdere oproep van de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Deze gesprekken verlopen momenteel naar tevredenheid en dit proces verdient uiteraard een kans. Natuurlijk blijven wij de uitkomst volgen. Ook blijven we in verbinding met de vereniging zodat we er zeker van zijn dat er een goede oplossing komt.

Wij willen onze schaak- en dam vereniging niet laten vallen en we zetten de sporters niet schaakmat! Sterker nog… we laten ons graag uitnodigen voor een potje schaken of dammen als de vereniging straks verhuist naar een nieuwe locatie. Want wij hebben er alle vertrouwen in dat die locatie er gaat komen. En in de toekomst mogelijk met een prachtige samenwerking met andere denksportverenigingen.

Deel dit bericht

Labels:

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.