Genoeg ruimte voor scholen in Veller?

Ruimte scholen Veller 2
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 30 januari 2018 om 09:28

Genoeg ruimte voor scholen in Veller?

Kinderen in de nieuwbouwwijk Veller moeten in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. Op dit moment is dat zeker niet het geval. Veel kinderen moeten naar Norschoten of de Burgt. Dit vermindert de sociale banden tussen kinderen in de wijk, het bezorgt ouders extra moeite om de kinderen naar school te brengen en het zorgt voor onnodige verkeersbewegingen. Voor een grote nieuwbouwwijk als Veller vinden wij dat niet acceptabel.

Bij de bouw van de wijk is er ruimte gereserveerd voor nieuwe scholen. In 2016 werd de ruimte voor nieuwe scholen verkleind om meer woningen te kunnen bouwen. Wij waren daar fel tegen, maar alle andere partijen stemden hiermee in. Wij gaven destijds aan dat deze plek beschikbaar moet blijven voor scholenbouw, zolang nog niet duidelijk is hoeveel leerlingen er worden verwacht. Nu, begin 2018, blijken de leerlingenprognoses in de wijk veel hoger uit te vallen. Volgens de berekeningen van de schoolbesturen zijn de nog niet gebouwde scholen nu al te klein. Er blijkt een verschil van ongeveer 400 leerlingen.

Ondertussen zitten ook scholen in de Burgt met ruimte tekort. Deze uitwijklocaties kampen met een te groot aantal leerlingen waardoor het onderwijs in het geding komt. Zo geven de schoolbesturen van de PCO Gelderse Vallei en de Drieslag aan dat De Fontein (locatie Burgthof) en de Amaliaschool na de zomervakantie te klein zijn. Een probleem dat mede gevolg is van de enorme groei in Veller. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. We willen weten of de gemeente samen met de schoolbesturen zoekt naar passende oplossingen.

De ChristenUnie heeft de gemeente opgeroepen nogmaals goed naar de leerlingenprognose te kijken. Als inderdaad blijkt dat de beoogde nieuwe scholen nu al te klein zijn, willen we graag in gesprek om te zoeken naar mogelijkheden om toch voldoende ruimte te creëren voor scholen op Veller.