Veluwehal waardevol voor inwoners

vollezaal
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 6 januari 2018 om 15:05

Veluwehal waardevol voor inwoners

Het plan van de VVD dat de Veluwehal plaatst moet maken voor een wijk met nieuwe winkels is wat ons betreft voorbarig. We denken dat een paar zaken helder moeten zijn. De Veluwehal vervult als dorpshuis in Barneveld een belangrijke functie voor onder anderen mensen die de activiteiten van Welzijn Barneveld bezoeken, sportverenigingen en Villa29.

Voor veel mensen is de Veluwehal dus waardevol. Het is een belangrijke plek voor gezamenlijke activiteiten. Als ChristenUnie zullen we ons daarom hard maken voor een toekomst met dit dorpshuis.

Voorlopig is er van nieuwbouw geen sprake. In 2009, 2014 en 2015 hebben er renovaties plaatsgevonden voor een bedrag van 1 miljoen euro. Hierdoor kan de Veluwehal weer met zijn tijd mee. Het zou kapitaalvernietiging zijn om dit gebouw nu te slopen.

Als het gebouw in de toekomst wel vervangen moet worden is het goed om na te denken over verplaatsing van het binnenzwembad naar het Oosterbosbad. Dat is voor het zwembad logischer en daardoor komt er mogelijk ruimte vrij voor appartementen of een parkeergarage.

De VVD wil op de huidige plek een nieuwe wijk met winkels. Daar zijn we tegen. We hebben een mooi dorpscentrum met relatief weinig leegstand. Als we nieuwe winkels gaan plaatsen op de huidige locatie van de Veluwehal dan stimuleren we leegstand en verloedering. Als ChristenUnie willen we dit niet. Wij menen dat de Veluwehal op deze plek juist waardevol is voor het centrum, omdat de hal extra mensen naar het centrum trekt. Die mensen bezoeken dan bijvoorbeeld ook de winkels en de horeca. Als er een nieuwe Veluwehal moet komen dan kan die prima op dezelfde plek.