Hoe verder met de fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel?

20-11-30 foto bloemen Scherpenzeel.jpgmaandag 25 januari 2021 14:49

Gedeputeerde Staten van de provincie heeft besloten de fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel door te zetten. Hoe moeten we daar als Barneveld mee omgaan?

Over de fusie zijn binnen de Scherpenzeelse samenleving en de politiek de meningen sterk verdeeld. Het onderwerp ligt gevoelig. Dat is ook te begrijpen als je bedenkt dat Scherpenzeel een lange zelfstandige geschiedenis kent. Tegenstanders zijn bang dat samenvoeging ten koste gaat van de identiteit die door de eeuwen heen ontstaan is. Ook zijn ze bang voor het voorzieningenniveau. Voorstanders zijn er juist bezorgd over dat Scherpenzeel failliet gaat en dat de massale woningbouw de dorpse identiteit van Scherpenzeel teniet doet. Naast dat de meningen over de fusie sterk verdeeld zijn, speelt ook het beeld dat de provincie vooringenomen was een rol. Dat zorgt ervoor dat met name bij de tegenstanders er weinig vertrouwen is in de open voortgang van het proces. Dit roept extra de vraag op hoe wij als Barneveld om moeten gaan met deze situatie.

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we een goede buur blijven en tegelijkertijd goed nadenken over wat voor de inwoners van gemeente Barneveld belangrijk is. Barneveld is al jaren een goede buur van Scherpenzeel. Zo wordt een deel van het beleid van Scherpenzeel vormgegeven en uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente Barneveld. Denk daarbij aan het Scherpenzeelse jeugdzorgbeleid, waar met lof over wordt gesproken en Scherpenzeel maakt ook gebruik van de Barneveldse boa's. Het gebruik kunnen maken van dergelijke samenwerkingen is voor Scherpenzeel belangrijk. Daar moet dus ruimte voor zijn.

Maar in dit fusietraject moet voor ons ook het belang van de Barneveldse inwoners voorop staan. We vinden dat de uitkomst voordelen moeten bieden voor onze inwoners. Tijdens de commissievergadering van vorige week vroeg de VVD naar de voordelen die deze fusie moet gaan hebben. Het college kon deze vraag nog niet beantwoorden, maar wat dit betreft, sluiten we ons graag bij de VVD aan.

Het bevreemdde ons dat de provincie besloten heeft aan te sturen op de fusie waarbinnen de zelfbeschikking door de diverse dorpen optimaal is belegd. Dat is een keuze waar we kritisch op zijn, omdat de provincie niet gaat over ons dorpenbeleid. De afgelopen jaren heeft ons doprenbeleid zich ontwikkeld, juist ook in samenwerking met de dorpen. Dorpsplannen hebben aan belang gewonnen en de dorpen hebben een vast aanspreekpunt gekregen bij de gemeente. Dit alles met het doel dat bewoners en bedrijven binnen een dorp invloed hebben op ontwikkelingen binnen die dorpen. Natuurlijk is het goed om steeds te kijken of die rol van de dorpen versterkt kan worden, maar het is niet aan de provincie om te beslissen over ons dorpenbeleid. Het dorpenbeleid moet vastgesteld worden in de dorpshuizen en niet in het provinciehuis.

Daarbij is de vraag hoe Scherpenzeel hierbij aangehaakt raakt. Scherpenzeel heeft bijvoorbeeld wel een ondernemersvereniging, maar nog niet zo iets als Plaatselijk Belang. Dit zal dan ook ontwikkeld moeten worden.

Tot slot is het belangrijk dat er een lichte fusie komt. Dat is een fusie waarbij de gemeente Barneveld niet opgeheven wordt. Als beide gemeenten opgeheven worden dan worden alle ambtenaren ontslagen en moeten ze opnieuw solliciteren. Dit geeft spanning onder de ambtenaren die waarschijnlijk geen positieve invloed heeft op de kwaliteit van hun werk. Ook kan dit er toe leiden dat goede en moeilijk te vervangen ambtenaren vertrekken. Daarnaast vergt het proces om alle functies te vervullen veel tijd en inzet. Dit kan beter gestoken worden in het goed ineen schuiven van de organisatie. 

De ChristenUnie vindt het dus belangrijk dat Barneveld zich opstelt als goede buur van Scherpenzeel, maar ook de belangen van de eigen inwoners voorop stelt. De fusie moet voordelen hebben voor onze inwoners. En het dorpenbeleid moet niet vanuit Arnhem aangepast worden. Dorpenbeleid wordt gevormd in dorpshuizen en niet in het provinciehuis. Ook moet de samenleving van Scherpenzeel hier, in de nieuwe gemeente, bij aangehaakt zijn. We gaan een spannende tijd tegemoet waarin veel moet gebeuren om tot een fusie te komen. De ChristenUnie zal er alles aan doen om bij te dragen aan een uitkomst die goed is voor de inwoners van beide gemeenten.

Labels

« Terug

Reacties op 'Hoe verder met de fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.