Inbreng van ChristenUnie Barneveld op voornemen tot fusie met Scherpenzeel

20140210-gemeentehuisdinsdag 23 juni 2020 14:01

Op 4 juni hebben de Commissaris van de Koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink tijdens een raadsvergadering hun voorgenomen besluit toegelicht om Barneveld en Scherpenzeel te laten fuseren. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni heeft fractievoorzitter Lukas Scheijgrond namens de ChristenUniefractie gereageerd op dit voornemen. Wat de ChristenUnie betreft gaan we open en constructief dit proces in, maar is een fusie geen vanzelfsprekendheid. Scheijgrond zei hierover het volgende:

Voorzitter,

Vandaag reageren we op een aangekondigd mogelijk besluit van de Gedeputeerde Staten om het fusieproces van Barneveld en Scherpenzeel in te zetten. En als ik zeg ‘mogelijk besluit’ dan bedoel ik ‘zeer hoogst waarschijnlijk besluit.’ Want het is wel duidelijk dat het de Commissaris van de Koning menens is.

De aanleiding is ook helder. Scherpenzeel heeft een probleem. Barneveld is de oplossing. Het is goed dat wij daar eens over spreken, want er is de afgelopen tijd veel over Barneveld gesproken, er is in Scherpenzeel veel gesproken over wat fuseren met Barneveld betekent, maar als Barneveldse Raad hebben we ons tot nu toe stil gehouden.

Als ChristenUnie willen we in dit proces een open en constructieve houding hebben. Wat ons betreft gaat het college constructieve gesprekken aan met Scherpenzeel en de provincie. Niet omdat Barneveld behoefte heeft aan de fusie. Want eerlijk is eerlijk, de Barneveldse bestuurskracht is prima op orde. En onze financiële reserves zijn dat ook.

Overigens, als ik dat zeg, besef ik dat lang niet iedereen in Scherpenzeel op dit nabuurschap zit te wachten. Binnen de Scherpenzeelse gemeenteraad is verdeeldheid en onder de inwoners is dat niet anders. We kregen daarover vanavond nog een brief van enkele inwoners. En om eerlijk te zijn, ik kan het goed begrijpen dat inwoners vraagtekens hebben bij deze voorgenomen fusie. In mijn leven ben ik niet heel vaak in Scherpenzeel geweest, maar 7 jaar geleden besloten mijn vrouw en ik om daar ons huwelijksdag door te brengen. Foto’s maken bij Huize Scherpenzeel, een zegen vragen in de Hervormde kerk in het centrum, een feestje in Huize Scherpenzeel en een mooi diner in de Witte Holevoet. Alleen het burgerlijk huwelijk is hier beneden op feestelijke wijze door Griet van Veldhuizen voltrokken in het toekomstige gemeentehuis van Scherpenzeel als het aan de provincie ligt.

Maar tijdens onze trouwdag hebben we ervaren dat Scherpenzeel een mooi dorp is, met groen en een karakteristiek centrum en een lange geschiedenis. En voorzitter, het is heel goed en gezond dat mensen zuinig zijn op hun dorp en zich afvragen wat een fusie gaat betekenen.

Dat neemt niet weg dat ook wij onze gedachte hebben bij deze fusieplannen. Allereerst denken we dan aan wat dit voor Barneveld betekent. We zijn per slot van rekening volksvertegenwoordigers van de inwoners van gemeente Barneveld. Tijdens de raadsvergadering met de commissaris van de koning en de gedeputeerde hebben we gevraagd welk voordeel een fusie biedt voor de inwoners van Barneveld.  En die vraag blijft nog wel een tijd overeind staan.

Maar ook in Scherpenzeel kan men zich de vraag stellen wat een fusie voor de inwoners gaat betekenen. Veel mensen maken zich zorgen over de voorzieningen, zoals het dorpshuis, de bibliotheek en het zwembad. Zouden die voorzieningen in de fusiegemeente zomaar wegbezuinigd worden? Graag wijs ik dan op hoe we in Barneveld met dorpen omgaan, de ambtelijke ondersteuning bij het opstellen van dorpsplannen, nieuwe dorpshuizen in Voorthuizen en het veel kleinere Garderen. Maar ook op de zwembaden in Barneveld, Voorthuizen en de Glind. Het subsidiebedrag voor de Glind is onlangs fors verhoogd. Het dorpenbeleid is dus erg goed. Onze Scherpenzeelse buren zou ik dan ook willen uitdagen om goed na te denken over de vraag welke optie het beste is voor de toekomst van het dorp. Is dat samenwerking met Ede of Veenendaal, is dat een fusie met Barneveld, of is dat zelfstandig blijven?

En dat wil mijn fractie toch wel meegeven in de gesprekken met Scherpenzeel. Het is belangrijk dat daar nu over nagedacht wordt. Want als Scherpenzeel over 5 of 10 jaar afzakt tot een armlastige gemeente dan wordt het allemaal een stukje moeilijker. Wij trouwen niet met een failliete bruid. Onze inwoners draaien niet op voor de gevolgen van besluiten die in de raad van Scherpenzeel worden genomen. Dat klinkt niet aardig, maar we willen het toch even meegeven. Overigens, als Scherpenzeel op een andere manier dan door een fusie zichzelf verzekert van een duurzame toekomst dan kunnen wij daar natuurlijk niets op tegen hebben. Dan hebben we er niets mee te maken.

In de kadernota stuurt het college van Scherpenzeel aan op samenwerking met Ede of Veenendaal. Beide gemeenten staan hier open voor, maar willen niet dat er geshopt wordt. Wat ons betreft betekent dit ook dat in de toekomst de ondersteuning die Barneveld geeft, afgebouwd wordt. Wel is het belangrijk dat we als raad tijdig geïnformeerd worden over wat dit voor Barneveld betekent. Daarover vragen we een toezegging.

Tot slot. Als de fusie er komt, gaan we uit van een lichte variant. Anders moeten alle ambtenaren ontslagen en opnieuw aangenomen worden en dat vinden we niet reëel.

Concluderend:

Als ChristenUnie hebben we dus een open en constructieve houding ten aanzien van de fusie. Een fusie hoeft niet, maar als we de buren ermee kunnen helpen, willen we wel het gesprek hierover aangaan. We begrijpen dat Scherpenzelers verdeeld zijn over dit onderwerp, sommigen vragen zich af wat de beste weg is om voorzieningen in stand te houden en invloed te houden op de eigenheid van het dorp, terwijl anderen er van overtuigd zijn dat in gemeente Barneveld het lukt om de dorpen hun eigenheid te laten bewaren. We hopen over deze fusie een open en constructief proces in te gaan, waarbij een fusie wat ons betreft alleen mogelijk is wanneer dit ook in het voordeel van de inwoners van Barneveld is en vorm wordt gegeven door middel van een lichte variant.

Dank u.

Labels

« Terug

Reacties op 'Inbreng van ChristenUnie Barneveld op voornemen tot fusie met Scherpenzeel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.