Lukas Scheijgrond lijsttrekker ChristenUnie Barneveld

01 Lukas Scheijgrondzaterdag 04 november 2017 18:40

Lukas Scheijgrond zal de lijsttrekker voor de ChristenUnie zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dat hebben de leden van de partij tijdens de ledenvergadering unaniem besloten. Helemaal verrassend was dat niet, want Scheijgrond is al anderhalf jaar fractievoorzitter. Lukas Scheijgrond is 36 jaar, getrouwd, heeft een dochter en woont in Voorthuizen. In het dagelijks leven is hij docent Maatschappijleer op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. Hij staat bekend als een fractievoorzitter die gemakkelijk contact maakt met anderen en probeert tot besluiten te komen die een breed draagvlak kennen.

              Scheijgrond wil in de nieuwe periode een duidelijk Christelijk geluid laten horen waarbij sociale samenhang, bescherming van een gezonde leefomgeving en oog voor kwetsbare mensen belangrijke uitgangspunten vormen.

              De sociale samenhang kan onder andere versterkt worden door het voor jongeren gemakkelijker te maken om in het eigen dorp betaalbare woonruimte te vinden. Veel jongeren verlaten hun dorp terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Vaak hebben ze in dat dorp veel vrienden en familie. Daarom is het voor de sociale samenhang belangrijk om er naar te streven dat er voor die jongeren betaalbare woningen zijn. Ook de mogelijkheid om te sporten en activiteiten voor ouderen dragen bij aan deze sociale samenhang.

              Ook zal de ChristenUnie blijven streven naar een gezonde leefomgeving. Daarbij kan gedacht worden aan de omschakeling naar duurzame energie, waardoor deze aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen goed bewoonbaar is. Maar ook streven we naar verbetering van de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld goede fietsverbindingen zijn daarvoor erg belangrijk.

Tot slot heeft de ChristenUnie oog voor kwetsbare mensen. Op initiatief van de ChristenUnie spreekt het College geregeld met organisaties die te maken hebben met schuldenproblematiek. Bijvoorbeeld Woningstichting Barneveld kan signaleren of mensen met schulden te maken krijgen wanneer ze de huur niet meer betalen. Als deze mensen tijdig hulp krijgen, bijvoorbeeld via het diaconaal netwerk, kan erger worden voorkomen.

Dit zijn slechts een paar punten waar Scheijgrond zich met de ChristenUnie voor wil inzetten. Scheijgrond hoopt op een college dat oog heeft voor economische belangen in onze gemeente en zich daarbij actief inzet voor kwetsbare mensen, een gezonde leefomgeving en sociale samenhang. Van belang is dat dit gepaard gaat met oog voor de Christelijke waarden en normen en een breed draagvlak in de samenleving

Labels
2017
Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'Lukas Scheijgrond lijsttrekker ChristenUnie Barneveld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.