Aantal keer gelezen45

ChristenUnie verzet zich tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling vliegtuigen Lelystad

2014-06-02 20.42.071zaterdag 09 september 2017 21:00

In 2015 is het besluit genomen om vliegveld Lelystad uit te breiden, zodat er vanaf 2019 passagiersvluchten van en naar Lelystad kunnen plaats vinden. Natuurlijk moeten die vliegtuigen ook opstijgen en landen. Deze zomer werd bekend dat, na protest van de gemeente Apeldoorn, staatssecretaris Dijksma gaat bekijken of de routes meer richting Barneveld kunnen worden verschoven en deels ook over onze gemeente zullen gaan.

Dit werd ons gemeld in een brief van de vereniging Kootwijk Vooruit. Laagvliegende vliegtuigen kunnen veel geluidsoverlast en luchtverontreiniging tot gevolg hebben. Dit heeft gevolgen voor de natuur rond Kootwijk en kan overlast geven voor de mensen die aan de oostkant van onze gemeente wonen. Reden voor de ChristenUnie om zich er tegen te verzetten dat dit besluit nu zo genomen wordt.

De vliegtuigen die over onze gemeente gaan komen, zullen vliegen op een hoogte van 1800 meter. Dit is veel lager dan de vliegtuigen die momenteel al overkomen vanaf Schiphol. Die vliegen doorgaans ruim boven de 4000 meter. Hoe groot het geluidsoverlast zal zijn, is niet duidelijk, maar in ieder geval zal er een stuk meer geluid te horen zijn dan van de vliegtuigen die al overkomen. Met name voor inwoners van Kootwijk en Garderen, maar ook voor Kootwijkerbroek, Stroe en Voorthuizen kan dit overlast veroorzaken. Voordat we hiermee akkoord kunnen gaan, moet helder zijn hoe groot die overlast is. Naast geluidsoverlast zal dit ook zorgen voor meer luchtverontreiniging. Voor zowel de inwoners als de natuur kan dit schadelijke gevolgen hebben.

Raadsleden Jaap van den Top en Lukas Scheijgrond hebben namens de ChristenUnie het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd of ze van deze situatie op de hoogte was en er bij het college op aangedrongen te lobbyen voor een besluit waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de mensen en natuur aan de oostkant van onze gemeente.

In antwoord op onze vragen heeft het college aangegeven om samen met andere Foodvalley gemeenten bij de provincie en bij het ministerie kenbaar te maken dat ze bij dit proces willen worden betrokken als belanghebbende. Tot nog toe was onze gemeente niet geïnformeerd. Het college heeft toegezegd de Gemeenteraad actief over de vorderingen te blijven informeren. Wij zullen deze zaak zeker blijven volgen. We zijn niet bij voorbaat tegen meer vliegroutes, maar dan moet er wel rekening gehouden worden met de belangen die in gemeente Barneveld spelen.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie verzet zich tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling vliegtuigen Lelystad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.