ChristenUnie wil goede financiële regeling voor pluimveehouders

IMG_8986.JPGdonderdag 17 augustus 2017 11:29

Fipronil
Veel kippenboeren in gemeente Barneveld en daarbuiten zijn gedupeerd doordat er Fipronil in hun
eieren is aangetroffen. Ze hebben de stallen laten ontsmetten met Dega 16, wat toegestaan is, maar
zeer waarschijnlijk heeft het bedrijf ChickFriend daar Fipronil aan toegevoegd om de luizen te
bestrijden. De rechter zal dit uitzoeken en hier een oordeel over vellen. De schade die de boeren hier
van ondervinden, loopt al gauw op tot tonnen per bedrijf. Niet alle bedrijven kunnen dat opvangen.
Als de eigenaren van ChickFriend inderdaad door de rechter verantwoordelijk gehouden worden
voor deze catastrofe dan zal er een beroep op hen gedaan worden om de schade te vergoeden. Het
is niet aannemelijk dat ze dit kunnen. Daardoor blijven de boeren met een strop zitten.
De vraag is of je dit kan zien als bedrijfsrisico. Misschien deels wel, al zijn ze door ChickFriend
waarschijnlijk op het verkeerde been gezet. Maar ook het handelen van de overheid heeft niet
geholpen. De NVWA heeft te lang gewacht met ingrijpen, waardoor de schade groter geworden is.
Ook is er voor de boeren veel onduidelijk, bijvoorbeeld of ze eieren uit stallen waar niet met Fipronil
is gewerkt wel mogen verkopen. De overheid heeft dus ook een aandeel in het oplopen van de
schade.


Steun overheid
De ChristenUnie vindt dat de overheid de helpende hand moet uitstrekken richting deze boeren, om
er voor te zorgen dat de boerenbedrijven niet omvallen.

Hierbij kan aan de volgende zaken gedacht worden:

 • Rijk en provincie: een noodfonds van het rijk dat eventueel wordt ondersteund door de
  provincie.

Als dit noodfonds niet voldoende is, kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:

 • Gemeente: kwijtschelden gemeentelijke belasting zoals de OZB, voor één of meerdere
  jaren;
 • Gemeente: beschikbaar stellen van bedrijfskapitaal dmv. de BBZ (besluit bijstandverlening
  zelfstandigen) en dan om niet of met een rente vergelijkbaar met de rente die banken
  rekenen en niet met een hoge rente waar de BBZ gewoonlijk mee werkt.

Welke van deze mogelijkheden de beste is of zijn, moet onderzocht worden. In ieder geval lijkt een
steunfonds ons noodzakelijk. De maatregelen van de overheid nemen niet weg dat ook de banken
hun rol moeten spelen. Doel van dit alles is dat de boerenbedrijven niet omvallen, maar de kans
krijgen om door te gaan.


De ChristenUniefractie in de Staten van Gelderland pleiten voor snelle steun. Bij dit pleidooi sluit de
Barneveldse ChristenUnie zich aan.

Zie ook het pleidooi van de Gelderse ChristenUnie fractie op: ChristenUnie wil goede regeling voor getroffen boeren in fipronilzaak

Labels
2017

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil goede financiële regeling voor pluimveehouders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.