Aantal keer gelezen58

Toekomst voor een theater, begrenzing aan de steeds rijzende subsidieaanvraag

theater schaffelaarzaterdag 01 april 2017 18:55

De ChristenUnie heeft ingestemd met een voorstel voor subsidie voor het theater en het advies om de exploitatie door Coulissen te laten overnemen, om een eind te maken aan de steeds hogere subsidie-aanvragen en toch het voortbestaan van het theater mogelijk te maken.

Inleiding
In maart heeft de gemeenteraad met instemming van de ChristenUnie besloten om structureel een subsidie van 250 duizend euro. Eind 2015 is tijdelijk besloten om een hogere subsidie te geven, omdat het theater in zwaar weer verkeerde. Daar aan gekoppeld besloot de Raad te laten onderzoeken hoe het theater anders bestuurd en geëxploiteerd kan worden, zodat de subsidie beperkt kan blijven.

Hoop op einde aan onzekerheid
We hopen dat dit besluit er voor zorgt dat er een eind komt aan jarenlange onzekerheid over het theater. Deze onzekerheid begon in 2005. De gemeenteraad besloot toen dat er een theater gebouwd moest worden in samenwerking met de Harmonie en de woningstichting. Voor de bouw zou subsidie uitgetrokken worden, maar de exploitatie zou niets kosten. Een rapport van LaGroupe wees er destijds al op dat dit wel heel ambitieus was. In de Raad heeft Frits Appelman namens de ChristenUnie aangegeven dat hij de exploitatie een hachelijke zaak vond en mede hierom niet konden instemmen met het besluit. Appelman stelde voor dat LaGroupe en de Harmonie eerst nog om tafel zouden gaan zitten om te kijken hoe reëel de voorstellen waren, maar een meerderheid van de Raad wilde hier niet op wachten en stemde in met de bouw.

Financiële problemen
Helaas werden de zorgen van de ChristenUnie bewaarheid. Inmiddels zijn we een failliete aannemer, een Harmonie die uitgekocht moest worden, besluiten tot subsidie, verhogen van subsidie, een acuut financieel probleem in 2015 en een lening van 5 ton  verder. Dit heeft regelmatig geleid tot veel onzekerheid. Voor een groep mensen was de angst dat het theater zou verdwijnen. Maar er was toch ook heel duidelijk de vraag: Hoeveel geld moet er nog in gepompt worden?

Onderzoek naar andere exploitatie
In 2015 leidde dit tot een verzoek voor een subsidie van 445 duidend euro per jaar. Gelukkig waren we niet de enige partij die dit te gek vond en kwamen SGP en BurgerInitiatief met het idee te laten onderzoeken of het theater op andere wijze bestuurd en geëxploiteerd kon worden. Voor ons stonden hierbij een paar wensen centraal:

  • We willen een eind aan de stijgende subsidies. Het moet efficiënt gerund worden.
  • Zoveel mogelijk moet de hele breedte van de samenleving het theater bezoeken.
  • De nieuwe situatie moet leiden tot rust in de tent.

Optie Coulissen
Tijdens het onderzoek bleek dat Coulissen, een organisatie die de theaters in Bussum en Huizen exploiteert, interesse had om de exploitatie over te nemen. Deze organisatie wil doorgaan met de verbreding van het binnenhalen van de samenleving die inmiddels is ingezet. Deze verbreding houdt bijvoorbeeld in dart veel scholen van allerlei gezindten activiteiten ontplooien in het theater. Ook zegt Coulissen dit te kunnen doen terwijl de subsidie in vier jaar tijd afgebouwd wordt naar 250 duizend euro. Ook heeft Coulissen toegezegd bij financiële tegenvallers niet bij de gemeente aan te kloppen. Onderzoek van Deloitte naar hoe Coulissen dit wil aanpakken heeft aangetoond dat dit een reële optie is.

Toekomst perspectief
De ChristenUnie vindt dit een mooie uitkomst. Sluiten van het theater is geen optie, de hoge afschrijvingskosten van het gebouw houd je dan namelijk, terwijl er geen voorziening is. Ook neemt het theater een steeds belangrijker plaats in de culturele vorming van onze kinderen en jongeren in. Maar als Coulissen de exploitatie overneemt, is het wel aannemelijk dat de subsidievraag niet blijft stijgen. We hebben dan ook van harte met dit voorstel ingestemd.

Besluit van theaterbestuur
Dat betekent echter niet automatisch dat Coulissen de exploitatie daadwerkelijk over gaat nemen. Daar beslist namelijk het theaterbestuur over. Het theaterbestuur heeft eerder aangegeven dat ze per jaar 445 duizend euro nodig heeft. Later werd dat 375 duizend en inmiddels heeft ze aangegeven dat ze het gaat proberen zonder Coulissen. In mei moet het bestuur aan het college van B&W een begroting overhandigen waarin onderbouwd is hoe ze dat gaat doen.

Sluiten is geen optie, wel een nieuwe kans
Als ChristenUnie zouden we hier vooraf niet voor gestemd hebben, maar het theater sluiten is geen optie en het theater heeft zeker ook positieve kanten, zoals de mogelijkheden die het biedt voor culturele vorming van onze leerlingen. Maar we willen het theater niet tegen elke prijs openhouden. Er is nu een mogelijkheid om het theater goed te laten draaien voor 250 duizend euro. Het is nu aan het bestuur van het theater om de kans te grijpen.

Lukas Scheigrond

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht