Aantal keer gelezen40

Stationsweg: Fietspad én bomen

Stationswegzaterdag 12 november 2016 18:38

Langs de Stationsweg in Barneveld komt een dubbelzijdig fietspad. Het nieuwe fietspad gaat achter de bomen langs. De bomen blijven dus staan. De ChristenUnie is blij dat scholieren straks vanuit de Harselaartunnel door kunnen fietsen naar de van Wijnbergenlaan om daar veilig over te steken bij een nieuwe rotonde.

Voor de ChristenUnie zijn 3 punten doorslaggevend geweest om in te stemmen met dit plan.

Veilige schoolroute
Het voorgestelde fietspad vermindert het aantal kruisingen met zijwegen en inritten. Honderden scholieren uit Voorthuizen en omgeving gebruiken deze route elke schooldag. Minder kruisingen is minder kans op conflicten en ongelukken. Als scholieren die de Harselaartunnel uitkomen straks rechtdoor kunnen fietsen tot de nieuwe rotonde bij de van Wijnbergenlaan, wordt hen 7 kruisingen met zijwegen en inritten bespaart. Bij de nieuwe rotonde kunnen ze vervolgens veilig oversteken.

Een Toekomstbestendige route
Doortrekken van het dubbelzijdig fietspad vanuit de Harselaartunnel naar de van Wijnbergenlaan houdt rekenening met een nieuwe rotonde bij de van Wijnbergenlaan. Hierdoor ontstaat een veilige oversteekplaats voor fietsers. In de toekomst blijft het mogelijk om de Stationsweg in te richten met smallere wegdelen en meer groen. De ChristenUnie wil dit scenario graag verder onderzoeken zodra de Harselaartunnel en de nieuwe rondweg volledig in gebruik zijn.

Een groene route
Een paar weken lang was de bomenrij langs de Stationsweg gespreksonderwerp nummer 1. De conclusie was duidelijk: deze bomenrij moet blijven. Wij zijn blij dat de gemeente hiernaar heeft geluisterd en gehandeld. Complimenten voor het gevonden alternatief dat gehoor geeft aan de wens voor het fietspad en tegelijkertijd de bomenrij behoudt.

Samenvattend: we kiezen voor een veilige schoolroute, een toekomstbestendige fietsroute en voor een groene route.

Dat is goed voor scholieren, goed voor de toekomst en goed voor de bomen.

« Terug