Meedoen is vanzelfsprekend. Iedereen kan en mag meedoen

Boks - jong en oud
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 31 mei 2023 om 19:43

Meedoen is vanzelfsprekend. Iedereen kan en mag meedoen

Raadsbijdrage bij beleidskader inclusie "meedoen is vanzelfsprekend"

In de afgelopen commissievergadering hebben we uitvoerig stilgestaan bij het beleidskader inclusie.  

Daarbij viel ons oog vooral op het nadrukkelijk vermelden van het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid. Je zet fysieke toegankelijkheid naast sociale inclusie. En dat voelt raar. Uit balans. Enerzijds omdat je aan de ene kant een hele specifieke groep benoemd en aan de andere kant heb je het over sociale inclusie, waaronder heel veel aandachtsgroepen vallen. Bewoners die het financieel zwaar hebben, mensen die moeite hebben met lezen, ouderen, enzovoorts. En het voelt ook uit balans ook, omdat je de fysieke toegankelijkheid al best wel concreet maakt en als het gaat om sociale inclusie blijft het vrij abstract.  

En door aan de ene kant in het beleidskader iets heel concreet te maken en ten aanzien van al het andere een ander abstractieniveau te kiezen, zit er een disbalans die ongetwijfeld niet zo bedoeld is, maar die je er wel in kan lezen. Het suggereert dat we vooral met fysieke toegankelijkheid aan de slag gaan.  En bovendien voelt het als speciefieke groep naar voren haalt.

En fysieke toegankelijkheid is hartstikke belangrijk. Echter. We willen in de volle breedte kijken naar verbeteren van inclusie en het voorkomen van uitsluiting . Wat wij zouden willen is dat in elke gemeentelijke opgave er oog is voor het verbeteren van toegankelijkheid en het wegnemen van uitsluiting. Dat er geen barrières zijn om mee te doen.  

Eerlijk is eerlijk . Dit beleidskader staat dat zeker niet in de weg. Tegelijkertijd vraagt het nog wel om een nadere invulling.  

In dat kader is het mooi dat de wethouder heeft aangegeven voor de verder uitwerking van de Lokale Inclusie Agenda 2023 de raadscommissie Samenleving te consulteren. Daarmee kunnen wij verder.  

Tenslotte. Ook de titel van het beleidskader wekt vertrouwen. Meedoen is vanzelfsprekend. Want meedoen daarmee zet je wel de stip op de horizon. Dat roept op tot actie. Dat nodigt anderen uit. Het geeft aan wat je uiteindelijk wil bereiken. Iedereen mag en kan meedoen.  

Inclusie is een satepin door het hele beleid heen. Zodat op alle terreinen rekening wordt gehouden met inclusie.

Labels: , , ,