Meedoen is immers vanzelfsprekend - En daarvoor kan de Valleihopper voor worden ingezet.

Christenunie taxi
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 31 mei 2023 om 19:58

Meedoen is immers vanzelfsprekend - En daarvoor kan de Valleihopper voor worden ingezet.

Raadsbijdrage kaderbrief en ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027

We hebben het net uitvoerig gehad over dat wij als gemeente relatief minder gebruik maken van de Valleihopper en tegelijk een onevenredig groot deel bijdragen. En je kan het hebben over dat de financiële bijdrage te hoog is, maar ik gooi het over een andere boeg, je kan het ook hebben over dat het gebruik te laag is. 

Want we maken verhoudingsgewijs minder gebruik van de Valleihopper dan onze partnergemeenten. Zelfs als je ritten van automaatje en de Valleihopper bij elkaar optelt zitten we nog aan de onderkant van het relatieve gebruik. En dat roept bij mij wel vragen op. Het kan zijn dat onze bewoners andere vervoersbehoeften hebben of dat er veel gebruik wordt gemaakt van het eigen netwerk. Maar het kan ook zijn dat regeling onvoldoende bekend is of dat er barrières zijn om er gebruik van te maken. Hier wordt binnenkort ook onderzoek naar gedaan. Ik hoop dat op basis van die bevindingen het college voornemens is om voortvarend het gebruik te gaan stimuleren. Want het uiteindelijke doel van de regeling is natuurlijk dat we bewoners die niet met het OV of zelf kunnen reizen van A naar B kunnen brengen. Zodat zoveel mogelijk bewoners mee kunnen doen. Het sluit naadloos aan bij het eerder behandelde punt van de inclusieagenda. Meedoen is immers vanzelfsprekend. 

Labels: , , ,