Een mooi gebouw zonder mensen blijft een leeg gebouw zonder maatschappelijke functie.

Begoniastraat
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 3 november 2022 om 21:13

Een mooi gebouw zonder mensen blijft een leeg gebouw zonder maatschappelijke functie.

Nieuwbouw ontmoetingscentrum Bronveld & Hulp aan Elkaar

Voor ons ligt de vraag om in te stemmen met de vervangende nieuwbouw voor ontmoetingscentrum Bronveld en Hulp aan Elkaar.  

Een gebouw waar belangrijke maatschappelijke functies samenkomen. Een ontmoetingsplek voor de wijk, waar sociale cohesie in de wijk wordt verstevigd. Een plek voor de voedselbank. Een plek waar maatschappelijke partners als Be active& creative, Welzijn Barneveld  en Athletes in Action activiteiten kunnen ontplooien. Kortom belangrijke maatschappelijk functies komen hier samen en deze nieuwbouw is belangrijk in het volwassen functioneren van de wijk en haar maatschappelijke partners. En staat daarmee wat ons betreft niet ter discussie 

Wat na de commissievergadering wel is blijven hangen op dit onderwerp is het besef dat je er met een gebouw nog niet bent. Nog belangrijker is het netwerk van vrijwilligers en buurtbewoners rond deze ontmoetingsplek. En dit staat onder druk en niet alleen in deze wijk. Hoe kunnen we vrijwilligers behouden, enthousiasmeren en versterken in hun taak. En hoe waarderen we ze. Al eerder vroegen wij om besturen te ondersteunen in de exploitatie. De wethouder gaf aan dat ze op de lijn moesten komen. Kan het college proactief in contact komen?

Resumerend wordt een belangrijke randvoorwaarde met deze nieuwbouw op een mooie manier ingevuld. Maar ontmoeting drijft op mensen. En daar moet blijvende aandacht op zijn. Een mooi gebouw zonder mensen blijft een leeg gebouw zonder maatschappelijke functie. 

Labels: , , , ,