Betaalbare woningen moeten betaalbaar blijven

Barneveld nieuwbouw Eilanden West
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 3 november 2022 om 19:50

Betaalbare woningen moeten betaalbaar blijven

In Barneveld willen wij stabielere prijzen zeker voor de goedkopere woningen

Innovatieve oplossingen voor de woningbouw in Barneveld. Woningen moeten betaalbaar zijn. Laat de raad daar over beslissen, zodat het college beter kan vasthouden aan de normen. 

Ik wil namens onze fractie beginnen met een compliment. Door gezamenlijke inzet van de raad en het college lukt het in Barneveld meer dan in andere gemeenten om meer goedkope woningen te bouwen. De raad heeft goede kaders gesteld, en het college veel inspanning verricht om dit mogelijk te maken.

Het is echter niet iets waarbij we nu achterover kunnen leunen. Als ChristenUnie fractie zien we dat de kosten voor wonen door allerlei oorzaken in Nederland en dus ook in Barneveld blijven stijgen. Niet alleen door de huizenprijzen, maar ook door de energielasten en de renteverhogingen.

In heel Nederland wordt te weinig gebouwd en daarom is de druk op de woningmarkt in Barneveld nog steeds te hoog. Die druk neemt iets af, doordat de rente stijgt. Maar ook als is het afnemen van de druk goed, het probleem dat de woonlasten toenemen is niet weggenomen, want de rentelasten stijgen.

En die woonlasten nemen meer toe dan de loonsverhogingen die er ook zijn. En daarom is onze fractie van mening dat er meer gedaan moet worden om die spiraal van hogere woonlasten waar mogelijk af te remmen.

Wij denken dat kan door met marktpartijen die woningen bouwen in gesprek te gaan over innovatieve nieuwe concepten. Wij vragen van de marktpartijen dat zij meer zoeken naar mogelijkheden om kwalitatief goede nieuwbouw woningen tegen een gunstigere prijs aan te bieden aan mensen die minder dan een modaal inkomen ontvangen

Als een steun in de rug voor het college bij de onderhandelingen over de koopprijsgrenzen van de sociale-koopwoningen, met de marktpartijen, stellen we daarom voor dat dit weer een raadsbesluit wordt. Daarvoor dienen we een amendement in.

Tegelijk vragen we van het college om zich te blijven inzetten voor meer financiering van het rijk en provincie voor het mogelijk maken van het bouwen van goedkopere woningen.

In de doelgroepen verordening wordt ook de inkomensgrens meer verhoogd dan de loonstijgingen vanaf de periode van de vorige verhoging. De vorige verhoging was in mei 2021. Voor een sociale koopwoning laag is er een gezinsinkomensgrens van € 55.000. Nu gaat dat bedrag naar € 60.000. Dat is wat de ChristenUnie betreft teveel. Daarmee kunnen nu dus mensen met een ander inkomen gebruikmaken van de regeling. Er komen mensen met een hoger inkomen bij. En dat is dan weer ongunstig voor mensen met een wat lager inkomen. De woningen worden dan verkocht voordat zij ervoor in aanmerking komen. Bovendien merken we dat marktpartijen vooral woningen bouwen met een prijs vlak onder de koopprijsgrens, en die wordt dan vaak ook nog kaal opgeleverd, waardoor het feitelijk woningen zijn waarin nog meer geïnvesteerd moet worden.

En om die reden willen we ook dat bij de veranderingen van de inkomensgrenzen meer de maatschappelijke gevolgen worden betrokken bij dat besluit. En ook daarom hoort het besluit daarover bij de raad te liggen. En ook dat is verwerkt in het amendement.’

De ChristenUnie wil bereiken dat ook mensen met minder dan een modaal inkomen een betaalbare woning kunnen kopen.

Labels: , , , ,