Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen - ook in de toekomst

Basisscholen de Regenboog en Koningin Wilhelminaschool
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 29 september 2022 om 21:23

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen - ook in de toekomst

Raadsbijdrage over masterplan onderwijshuisvesting

Passende locaties, ook voor de overlooplocaties nabij de scholen.

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Belangrijk om in een masterplan een visie op te stellen voor wat betreft de onderwijshuisvesting. En goed om dit samen met de scholen verder vorm te geven. Het kader wat voorligt geeft een goede basis en de juiste uitgangspunten om in gesprekken verder vorm te geven aan het masterplan.  

Toch wat zaken om uiteindelijk tot een betere uitkomst van het masterplan te komen. Het kader 14 voorziet in een oplossing voor het opvangen van een leerlingenpiek, namelijk één locatie voor meerdere scholen centraal in de wijk.  Een uitstekende oplossing, die efficiënt gebruik van huisvesting mogelijk maakt. En situaties, zoals in de Burgt en Veller, waarbij leerlingen in naburige wijken naar school moeten in de toekomst kan worden voorkomen.  

Door de clustering is het ook makkelijker om kwaliteit van de huisvesting te leveren. Het is ook een oplossing, en mevrouw de Man bracht dit bij mij onder de aandacht, die ook nog eens extra verbindend kan werken in een wijk omdat daar ouders en kinderen van verschillende scholen elkaar daar treffen. Dus een prima oplossing. Het kader is hier echter zo strak gesteld dat andere oplossingen op voorhand wordt uitgesloten.  

Toch is het niet uit te sluiten dat in voorkomende gevallen andere oplossingen de voorkeur genieten. Ga je bijvoorbeeld nog steeds voor die gezamenlijke locatie in de wijk als er kwalitatieve huisvesting mogelijk is in een pand nabij de school.  

Daarom hebben wij samen met Lokaal Belang en SGP een motie voorbereid waarin we het college vragen om naast de semi permanente overlooplocaties voor meerdere scholen ook het gesprek te voeren over passende en logische oplossingen in de nabijheid van de school. 

Labels: ,