Barneveld veilig genoeg?

Politieagent.jpg
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 29 september 2022 om 21:08

Barneveld veilig genoeg?

Raadsbijdrage over het initiatief voorstel VVD over Veilig Barneveld

Is Barnveld echt zo onveilig als de VVD aangeeft in het intiatiefvoorstel of doet te gemeente al voldoende om Barneveld veilig te maken. 

Veiligheid is voor ChristenUnie een belangrijk onderwerp in de gemeente Barneveld. Een onderwerp waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.En dat doet de gemeente Barneveld ook. Het is niet voor niets dat we voor dit belangrijke thema elke vier jaar een integraal veiligheidsplan maken. En ook de politie komt elke vier jaar met een meerjarenbeleidsplan.  

Het college en de politie werken nu beide aan de beleidsplannen voor de komende vier jaar. En als gemeenteraad krijgen we regelmatig informatie over de effectiviteit van de maatregelen die door de burgemeester en de politie worden genomen. 

Om goed beleid voor te bereiden is in december de veiligheidsmonitor uitgezet met vragen aan inwoners van Nederland. Het rapport daarvan hebben we in september gekregen. Uit dat rapport blijkt dat Barneveld het qua veiligheid ten opzichte van andere gemeenten best goed doet. 90% van de Barnevelders die meededen aan het invullen van de monitor voelt zich veilig. Dat is nog altijd 10% die dat niet zo ervaart.  En dat is dan vaak ook door de ervaring die men heeft met criminaliteit.  

Om die criminaliteit tegen te gaan is er een integrale afweging nodig die de gemeente samen met de politie moet maken.Dat vraagt dat om gedegen onderzoek en analyses om te zorgen dat we de juiste veiligheidsmaatregelen nemen en ook dat we geen geld en tijd steken in iets dat te weinig effect heeft. 

De VVD komt nu met een actieplan waarin verschillende goede punten worden genoemd.Die elementen staan ook al in het coalitie akkoord. En het college werkt op een gedegen manier aan de uitvoering daarvan.Wat we bij het plan van de VVD missen is de integrale afweging. En zonder die afweging is onduidelijk hoe effectief de VVD maatregelen zijn in relatie tot de voorgestelde budgetten per onderwerp.Tegelijk zijn we van mening dat een aantal voorgestelde acties niet passend zijn voor Barneveld.  

Bijvoorbeeld de inzet van camera’s die genoemd worden. Dat terwijl Barneveld in vergelijking met andere plaatsen al veel camera’s heeft. Wij denken dat een buurt app veel effectiever is. Als buren er voor elkaar zijn dan geeft dat een beter veiligheidsgevoel, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Wij denken dat camera’s in de openbare ruimte alleen geplaatst kunnen worden op basis van integrale afwegingen van de politie. En die is hier gelukkig in ons vrije land vanwege de privacy zeer terughoudend mee. 

Een ander voorbeeld is de vraag om Mosquito’s tegen jongeren overlast. Ook hier geeft het college aan dat dit niet nodig is. Volgens de ChristenUnie is inzet van jongerenwerkers veel effectiever. Als jongeren zich gezien en gehoord voelen, zullen ze meer uitgenodigd worden om zonder overlast elkaar te ontmoeten. 

We wijzen het plan van de VVD af, niet omdat het geen goede ideeën bevat. Het antwoord van de colleges laat zien welke punten in de goede richting gaan. Maar het plan van de VVD mist de goede onderbouwing voor zeer concrete keuzes. Voor een actie plan dat hout snijdt wachten we op goed onderbouwde voorstellen van het college over veiligheid.

Labels: