Churchillstraat; fietsveilig integraal en groen

Kinderen op fiets
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 6 juli 2022 om 19:33

Churchillstraat; fietsveilig integraal en groen

Bijdrage over integrale aanpak Churchillstraat

Als 11 jarige was ik voor het eerst in de raadszaal van de gemeente Barneveld. Ik zat toen op de Hoeksteen in Voorthuizen. En we hadden een politiek project met verkiezingen op school. Ik was de lijsttrekker van de MLDOS – Meer Leuke Dingen Op School. Ik moest het toen onder meer  opnemen tegen Dick Schreuder, de huidige trainer van PEC Zwolle. Uiteraard was hij van de partij Meer Sport Op School. Alhoewel ik overtuigd was van de kwaliteit van ons programma, - Bij ons kreeg je namelijk ook meer sport  maar daarnaast nog veel meer andere leuke dingen, - hebben we de verkiezingen helaas niet gewonnen. Maar daar is wel de basis gelegd voor mijn interesse in het openbaar bestuur en de politiek. Want na de middelbare school ben ik Bestuurskunde gaan studeren a/d Universiteit TwenteIn mijn werk bij de politie haal ik voldoening uit het feit dat ik midden in de samenleving sta. Te midden van de actualiteit proberen ingewikkelde problemen op te lossen of een bijdrage aan de oplossing te leveren. Recht doen aan mensen dat is wat mij drijft.

Het is soms ook ingewikkeld om te bepalen waar je nu goed aan doet. Wanneer doe je nu recht aan anderen. En wat recht is voor de een is voor een ander onrecht. Wat mij helpt is dat ik kan terugvallen op de basis die ik van huis uit heb meegekregen, het christelijk geloof. Ik laat me dan ook juist als het ingewikkeld wordt inspireren door zijn woord, de bijbel, een dagelijks appje of een mooi lied.

Ook als raadslid wil ik midden in de samenleving staan en recht doen. En dat wil samen doen. Samen met mijn collega raadsleden en het college, samen met de ambtelijke ondersteuning en niet in de laatste plaats samen met de Barneveldse gemeenschap. Want uiteindelijk hebben we het zelfde doel voor ogen. Namelijk Meer Leuke Dingen voor onze inwoners. Al zou ik het nu anders formuleren. Omdat niet alle keuzes nou eenmaal leuk zijn. Maar we willen wel allemaal de juiste keuzes maken voor de Barneveldse samenleving. Samen recht doen aan onze inwoners.

Allereerst onderschrijven wij de urgentie voor onderhoud aan de Churchillstraat. Daarnaast ligt het voorstel in het verlengde van wat er in het GVVP wordt voorgesteld ten aanzien van genoemde wegen. De ChristenUnie wil ruimte voor het fietsverkeer. En dat is wat dit plan biedt. Middels veilige fietsoversteken en minder oversteken door fietspaden deels geschikt te maken voor 2 richtingen.

De ChristenUnie wil ook verantwoord omgaan met financiële middelen. Door een integrale aanpak te kiezen wordt divers onderhoud met  aanpassingen gecombineerd. We maken werk met werk.

En als derde staat de ChristenUnie voor duurzaamheid en groen. Wie zien in het plan klimaat adaptieve maatregelen. En we zien terug plant van bomen die een beter groeiperspectief hebben dan hun voorgangers door groeiplaatsverbetering. Vraag die we nog wel aan het college willen stellen is om de 23 bomen die u ergens in Barneveld ter compensatie wilt planten, zoveel mogelijk in de directe omgeving van de Churchillstraat te doen zodat de buurt niet alleen haar groen in het volume van de kronen terugkrijgt maar ook in aantal.  

Al met al staan wij positief tegenover dit plan.