‘Ga aan de slag met speciaal lesprogramma voor kinderen’

Kinderen Ipad
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 3 juni 2022 om 20:39

‘Ga aan de slag met speciaal lesprogramma voor kinderen’

Maak kinderen weerbaar online

Om Barneveldse kinderen beter weerbaar te maken tegen digitale criminaliteit, zou het goed zijn als de gemeente Barneveld het gebruik van speciale lesprogramma’s op scholen aanjaagt en faciliteert.

Raadslid Wouter de Kool stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Hij heeft het daarbij specifiek over het programma HackShield, een game waarbij kinderen spelenderwijs worden opgeleid tot ‘cyber agents’ die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. Het programma kan volgens kinderen helpen om zich online veilig te bewegen. ,,En dat is belangrijk. Jonge kinderen zijn bijna de hele dag online. Ze zijn digitaal vaardig, maar niet digitaal weerbaar’’, stelt het raadslid. ,,Daarom is het belangrijk dat we inzetten op het voorkomen dat kinderen online risico’s lopen of de fout ingaan.’’

Inmiddels zijn er ruim honderd gemeenten in Nederland die samenwerken met HackShield. ,,We weten dat de gemeente Barneveld zich ook aan het oriënteren is en dat er basisscholen in Barneveld zijn die graag van start willen.’’ Om nu door te pakken, wil hij van het college weten of Barneveld in het programma een meerwaarde ziet en zo ja, hoever de gemeente nu is met de voorbereidingen. ,,Kan de gemeente ook een aanjagende en faciliterende rol spelen? Is de gemeente bijvoorbeeld bereid een ‘cyberagent-competitie’ uit te roepen, om zo kinderen en scholen te motiveren?’’ De Kool wil ook weten of het college bekend is met een vergelijkbaar initiatief voor middelbare scholen, onder de naam Framed. ,,In hoeverre bent u bereid zich ook hierop te oriënteren en het gebruik hiervan op de middelbare scholen te bevorderen?’’

Cybercriminaliteit staat momenteel onder de aandacht. Recent meldde de Barneveldse krant dat Barneveld in de Gelderse top vijf staat van gemeenten waar de meeste digitale misdrijven voorkomen. ,,Deze vorm van criminaliteit rijst de pan uit. Steeds vaker zijn inwoners van onze gemeente slachtoffer van deze moderne woninginbraak, waarbij geregeld duizenden euro’s worden weggenomen’’, stelt De Kool. ,,Deze vorm van criminaliteit vraagt om een integrale en preventieve aanpak. Juist omdat slachtoffers heel divers zijn, vraagt dit ook om een gedifferentieerde aanpak per doelgroep.’’ Daarom wil het raadslid weten in hoeverre ouderen als doelgroep onderdeel zijn van de integrale aanpak tegen cybercrime en op welke manier ouderen weerbaar worden gemaakt. ,,Zij herkennen de trucjes van het digitale dievengilde vaak niet, zijn digitaal onzeker en dus heel kwetsbaar.’’

Meer in het algemeen wil het raadslid van de ChristenUnie weten wat momenteel in Barneveld de ervaringen zijn met de digitale wijkagent, waar de politie recent mee startte. ,,Is de gemeente bereid de aanpak van digitale criminaliteit hoog op de agenda te zetten en bijvoorbeeld in de week van de veiligheid extra aandacht vestigen op het weerbaarder worden van inwoners tegen deze vorm van criminaliteit?’’

Labels: ,